Sıcaklık ile etiketlenmiş başlıklar

Türkiyede İklim Elemanları

Türkiyede İklim Elemanları 1. Sıcaklık Ülkemizde sıcaklık güneyden kuzeye (enlem), kıyılardan iç kısımlara (denizellik–karasallık) ve batıdan doğuya (yükselti) değişir. a. Yıllık Gerçek Sıcaklık Ortalamaları Haritaya göre; – Türkiye’de sıcaklık ortalamaları 4°C ile 20°C arasında değişmektedir. Yükseltinin arttığı Doğu Anadolu’nun bazı yerlerinde sıcaklıklar 4°C’nin altına inmiştir. – Denizlerin ılıtıcı etkisiyle kıyılar aynı enlemdeki iç kesimlerden

Isı – Sıcaklık – Genleşme

Isı – Sıcaklık – Genleşme Isı Bir maddenin içindeki moleküllerin kinetik enerjileri ile potansiyel enerjilerinin toplamına ısı enerjisi denir Sıcaklık Maddeyi oluşturan moleküllerin kinetik enerjileriyle doğru orantılı bir büyüklüktür Isı ve Sıcaklık arasındaki farklar 1. Isı enerjidir. Sıcaklık enerji ile oratılı bir büyüklüktür. 2. Isının birimi kalori, joule gibi enerji

Pil Gerilimine Etki Eden Faktörler

Pil Gerilimine Etki Eden Faktörler Pil gerilimine etki eden faktörleri Mg – Cu pilinde inceleyelim: Mg+2 + 2e– Æ Mg E° = –2,37 V Cu+2 + 2e– Æ Cu E° = 0,34 V Yukarıda verilen yarı tepkimelere göre, indirgenme potansiyeli küçük olan anottur. Mg elektrot anot, Cu elektrot katottur.

Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler 1. Maddenin cinsi 2. Derişim ~ Basınç 3. Sıcaklık 4. Temas yüzeyi 5. Katalizör 1. Maddenin cinsi 1. Maddenin cinsi Tepkime sırasında reaktif maddelerde bağ koparılıp yeni bağ oluşuyorsa tepkimeler yavaş, bağ kopması yoksa (iyonik tepkimeler) tepkime hızlıdır. UYARI: Kopan ve oluşan bağları taşıyan

Etkili Ders Çalışmanın İlkeleri

Etkili Ders Çalışmanın İlkeleri Ders çalışmaktan çabuk sıkılan öğrencilerin bayağı arttığını görünce, bu konuda birkaç ilke belirleyip çalışmaları kolaylaştırmanıza yardımcı olmak istedim. İlkeleri belirlemeden önce, öğrencilerin şunu bilmesinde yarar var: Normal koşullar altında ve benzer zekâ gelişimlerine sahip bireylerin öğrenme düzeyleri paralellik gösterir. Yani kişilerin öğrenme becerileri, yaşıtlarıyla genellikle

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)