6. Sınıf SBS İngilizce

Future Tense Exercise 2

Future Tense Exercise 2

Future Tense Exercise 2 Say what people are going to do. EX: A: What is Selim going to do? B: He is going to play guitar. 1. A: What are you going to do? B: ………………………………… . 2. A: What is Aslı going to do? B …………………………………… 3. A: What is Mrs. Aysan going to […]

Future Tense Exercise 1

Future Tense Exercise 1

Future Tense Exercise 1 Change the sentences 1. Nida is going to buy a car. (-) ……………………………………….. . 2. I am going to eat an orange. (?) ……………………………………….. . 3. Belda is going to have a baby. (?) ……………………………………….. . 4. Mahmut is going to ride a motorbike. (-) ……………………………………….. 5. My friends and I […]

Future Tense

Future Tense

Future Tense İngilizce’de gelecek zamandan bahsetmek için ‘be going to’ yapısı kullanılır. Bu yapıdaki ‘be’ yardımcı fiil olarak kullanılan ‘am,is,are’ ı yansıtmaktadır. Yardımcı fiillerin öznelere göre dağılımı aynıdır. Aşağıdaki örneklere dikkat ediniz. 1. Olumlu ve düz cümlelerde aşağıdaki formül esastır. S+am/is/are+going to+verb+O.C+ ….. . I am going to buy a new house in Edirne. My […]

Holidays Exercise 1

Holidays Exercise 1

Reed the texts and find the special day. (Parçaları okuyun ve özel günü bulun.) Answers: 1. Thanksgiving 2. Valentine’s Day 3. Ramadan Feast 4. Youth Day 5. ‘Children’s Day’ 6. Christmas Look at the date and find the special day. 1. lt’s on the 19th of May. ……………………………………………. . 2. lt’s on the thirty – […]

Holidays Exercise

Holidays Exercise

Holidays Exercise 1. …………………………………… 2. …………………………………… 3. …………………………………… 4. …………………………………… 5. …………………………………… 6. …………………………………… 7. …………………………………. 8. ………………………………….. 9. …………………………………… 10. ……………………………………   a) Halloween b) Independence of İzmir c) Ramadan Feast d) Sacrifice Day e) Thanksgiving f) Teachers’ Day g) Valentine’s Day h) Children’s Day i) Turkish Youth Day j) Christmas ANSWERS: 1. e […]

Holidays

Holidays

Holidays 1. This is a traditional Turkish Folk Dance ………………….. . 2. ‘This is ………………………… .’ 3. I like eating ……………….. with my tea. 4. Your father should ……………… smoking. 5. Do you want to watch a …………… show on TV? 6. My best friend is a ………………… girl. I love her very much. 7. I’m writing e […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)