E

Eşrefoğlu Rumi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Eşrefoğlu Rumi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Eşrefoğlu Rumi (Hayatı – Biyografisi) Eşrefoğlu Abdullah Rûmî, (? – 1469) Türk şair, mutasavvıf. Eşref-i Rûmî veya Eşrefoğlu Rûmî olarak anılır.   Asıl adı Abdullah’tır. Yine de babasının ismi dolayısıyla genellikle Eşrefoğlu, Eşrefzâde veya İbnül Eşref olarak anılmıştır. İznik doğlumlu olduğu için de sık sık İznikî olarak anılmış, yine de en sık kullanılan hitabı Eşref-i […]

Ertuğrul Gazi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ertuğrul Gazi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ertuğrul Gazi (Hayatı – Biyografisi) Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gâzinin babası. Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan Süleyman Şahın oğludur. Cengiz’in İslâm memleketini talan ettiği sırada babası, Selçuklu topraklarında yaşamak üzere kabîlesiyle berâber ülkesini terk etmiş, Amu Deryâ’yı geçip, Oğuzların yoğun olduğu Ard havzasına gelmişti. 1220’lerde Horasan’ın kuzey sınırına, oradan Karakum Gölünün güneyine, oradan […]

Emin Çölaşan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Emin Çölaşan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Emin Çölaşan (Hayatı – Biyografisi) 1942 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1965’te ODTÜ Idari Ilinmler Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve PETKIM’de çalıştı. 1977 yılında Milliyet Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. 1985 yılında Hürriyet Gazetesi’ne geçti. Çölaşan’ın çok sayıda gazetecilik ödülü ve kitabı bulunuyor. HAKKINDA […]

Edip Cansever – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Edip Cansever – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Edip Cansever (Hayatı – Biyografisi) 1928 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. Yüksek Ticaret Okulu’ndan ayrılıp ticaret hayatına atıldı. 1950 yılından ölümüne dek Kapalıçarşı’da antikacılık yaptı. Nokta adında bir dergi çıkardı. İlk şiirlerinde büyük şehirde varlıklı bir delikanlının yaşama sevincini, tatlı avareliklerini dile getirdi. 1950’lerden sonra varoluşçuluk akımı etkisinde, kişinin sınırlı, tekdüze dünya kargaşasında […]

Erzurumlu Emrah – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Erzurumlu Emrah – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Erzurumlu Emrah (Hayatı – Biyografisi) Erzurumlu Emrah (d. ? Erzurum – ö. 1854, Niksar) Türk halk şair’i.nakşibendi tarikatına girdiği, Sivas ve Kastamonu’da uzun süre kaldığı, Dertli’yi koruyan Alişan Bey’e sığındığı, bir ara Sinop ve İstanbul’a gittiği söylenir. Medrese öğrenimi gördüğü için klasik şiire yönelmiş, Fuzuli, Baki, Nedim gibi usta bildiklerini örneksemiş, Nakşibendiliğin Halidi koluna bağlı […]

Evliya Çelebi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Evliya Çelebi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Evliya Çelebi (Hayatı – Biyografisi) Asıl adı Derviş Mehmed Zillî olan Evliya Çelebi 1611 yılında İstanbul Unkapanı’nda doğdu. Babası Derviş Mehmed Zillî, sarayda kuyumcubaşıydı.Evliya Çelebi’nin ailesi Kütahya’dan gelip İstanbul’un Unkapanı yöresine yerleşmişti. İlköğrenimini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okudu, babasından tezhip, hat ve nakış öğrendi. Musiki ile ilgilendi. Kuran’ı ezberleyerek “hafız” oldu. Enderuna […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)