Kim Kimdir?

Mim Kemal Öke – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mim Kemal Öke – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mim Kemal Öke (Hayatı – Biyografisi) Cerrahi profesörü, operatör. 1884 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Askeri Rüştiye’de ve Tıbbiye İdadisi’nde tamamladıktan sonra Mektebi Tıbbiyei Şahane’ye (Askeri Tıp Okulu) girdi. Hekim Yüzbaşı rütbesiyle bu okulu bitirdi (1910). Gülhane Hastanesinde (Askeri Tıp Akademisi) stajını tamamladıktan sonra Cerrahi ihtisasına başladı. Türk-İtalyan savaşında gönüllü olarak Derne Cephanesinde görev aldı. Savaş […]

Mehmet Rauf – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mehmet Rauf – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mehmet Rauf (Hayatı – Biyografisi) Mehmed Rauf, Servetifünun romancılarından, 1875 yılında doğdu, 1931 yılında İstanbul’da öldü. Bahriye Mektebi’ni bitirdi (1893), deniz subayı oldu, staj için Girit’e (1894), Kiel kanalının açılış töreninde bulunmak üzere Almanya’ya (1895) gönderildi, dönüşte İstanbul’da Tarabya’da elçilik gemilerinin irtibat subaylığına atandı. 1908’den sonra bahriye’den ayrıldı, hayatını yazarlıkla kazanmaya başladı. Cumhuriyet devrinde kadın […]

Mehmet Akif Ersoy – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mehmet Akif Ersoy – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mehmet Akif Ersoy (Hayatı – Biyografisi) 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Bir medrese hocası olan babası doğumuna ebced hesabıyla tarih düşerek ona “Rağıyf” adını vermiş, ancak bu yapay kelime anlaşılmadığı için çevresi onu “Âkif” diye çağırmıştır. Babası Arnavutluk’un Şuşise köyündendir, annesi ise aslen Buharalı’dır. Mehmed Âkif ilköğrenimine Fatih’te Emir Buharî mahalle mektebinde başladı.Maarif Nezareti’ne bağlı iptidaîyi […]

Melikşah – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Melikşah – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Melikşah (Hayatı – Biyografisi) İran’da hüküm süren Türk Selçuk hükümdarlarının üçüncüsü ve en büyüğüdür. 1054 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 yılında Bağdat’ta 38 yaşında iken ölmüştür. Babası Alp Arslan’ın vurulması üzerine 1072’de 18 yaşında tahta geçti. Önce amcasının isyanını bastırarak Maveraünnehir ile Harzem’i ele geçirdi. Ünlü vezir Nizamülmülk, Melikşah’ın gerek tahta çıkmasında, gerekse zaferlerinde önemli bir […]

Mahmut Esat Bozkurt – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mahmut Esat Bozkurt – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mahmut Esat Bozkurt (Hayatı – Biyografisi) Mahmut Esat Bozkurt (1892 Kuşadası – 21 Aralık 1943 İstanbul) Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşlarından ve döneminin genç Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki temellerinin atılmasında büyük katkılarda bulunmuş bir devlet adamıdır.   1892’de o dönemde İzmir’e bağlı bir kaza olan Kuşadası’nda doğdu. Babası Kuşadası’nın ilerigelen ailelerinden Hacımahmutoğulları’ndan Hasan Bey’dir. İki yıl İzmir […]

Mustafa Kemal Atatürk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mustafa Kemal Atatürk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mustafa Kemal Atatürk (Hayatı – Biyografisi) 1881 yılında Selanik’te doğdu. İlk öğrenimini ve askerî öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik’te yaptı. Manastır Askerî Lisesi’ni bitirdi.1902 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu.Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya’da Ataşe Militer olarak bulundu.   Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebelerinde, Tümen Komutanı […]

Mustafa Necati Sepetçioğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mustafa Necati Sepetçioğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mustafa Necati Sepetçioğlu (Hayatı – Biyografisi) 1932 Zile doğumlu. İlk ve ortaokulu Zile’de okuduktan (1947) sonra İstanbul’da Haydarpaşa Lisesi’ni (1950) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1956). İstanbul Belediyesi şubelerinde memurluk, Türkiye Kızılay Derneği’nde Neşriyat Müdürlüğü (1962), İstanbul sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde şeflik, Milli Eğitim Basımevi (1968) ve […]

Müzeyyen Senar – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Müzeyyen Senar – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Müzeyyen Senar (Hayatı – Biyografisi) Türk Sanat Müziği’nin ünlü sesi Müzeyyen Senar, 1919 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Müzik eğitimine Anadolu Musiki Cemiyeti’nde, kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve udi Hayriye Hanım gözetiminde başladı. Hayranlık uyandıran bir sese sahip olan bu yetenekli kız çocuğunun ünü yayıldıkça, hafız Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lem’i Atlı, Mustafa Nafiz […]

Hz. Muhammed – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hz. Muhammed – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hz. Muhammed (Hayatı – Biyografisi) Soyu : Hz.Muhammed, Mekke’nin büyük ailelerinden, Kureyş kabilesinin kollarından biri olan “Haşimoğulları” ndandır. Babası Abdullah , annesi Amine’ dir. Dedesi Abdülmuttalip, Mekke’ nin ileri gelenlerindendir. Doğumu ve Çocukluğu : 571 yılında Mekke ‘de dünyaya gelmiştir. Doğumundan önce babası Abdullah’ı , Altı yaşında Annesini kaybetmiştir. Annesinin ölümüyle sekiz yaşına kadar dedesi […]

Mimar Sinan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mimar Sinan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mimar Sinan (Hayatı – Biyografisi) Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu, 17 Temmuz 1588’de İstanbul’da öldü. Doğum tarihi kesin değildir. Ailesine ve yaşamına ilişkin bilgiler, çağdaşı Sâi Mustafa Çelebi’nin onun ağzından yazdıklarına, mimarbaşı olduğu dönemden kalan yazışmalara, kendi vakfiyesine ve yazarı bilinmeyen belge ve kitaplara dayanmaktadır. Kaynaklara göre Sinan, I.Selim (Yavuz) padişah olduktan sonra başlatılan ve Rumeli’de […]

Münir Nurettin Selçuk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Münir Nurettin Selçuk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Münir Nurettin Selçuk (Hayatı – Biyografisi) 1901’de İstanbul’un Sarıyer semtinde doğdu. Doğum tarihi için çeşitli kaynaklarda 1899, 1900, 1902 tarihleri de gösterilmiştir. Divanı Hümayun muavini ve Darülfünun ilahiyat Şubesi muallimlerinden Mehmed Nuri Bey ile Fatma Hanife Hanım’ın oğludur. On beş yaşında Darü’lFeyzi Musiki Cemiyeti’ne öğrenci olarak girdi. Üç yıl sonra da, hanendelerinden biri olduğu bu […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)