Atatürk Döneminde İç Gelişmeler, İnkilaplar ve İlkeleri

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri 1. Cumhuriyetçilik Toplum, halk kelimelerinden türetilmiştir. Cumhuriyet, egemenliğin halka ait olduğu yönetim şekli veya devlet idaresi demektir. Bu sistemde devlet başkanlığı hayat boyu devam etmez. Halkın kendini doğrudan yönetmesine dayanan rejimdir. Demokrasinin en iyi şekilde uygulandığı yönetim biçimidir. Cumhuriyet ilkesi doğrultusunda yapılan başlıca inkılaplar şunlardır: TBMM’nin açılması, saltanatın kaldırılması, çok partili hayata geçme […]

Atatük İnkılâpları

Atatük İnkılâpları

Atatük İnkılâpları a. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi Osmanlı Devleti, eğitimde birlik sağlayamamıştı. Tanzimat’tan sonra mektep-medrese olarak eğitimde ikilik ortaya çıktı. Eğitimde birliği sağlamak için 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Tevhid-i Tedrisatla,  Medreseler kapatıldı, eğitimde birlik sağlandı. Millî Eğitim Bakanlığı kuruldu. Şeriyye ve Evkaf nezareti kaldırıldı. Diyanet işleri […]

Atatürk Döneminde İç Gelişmeler

Atatürk Döneminde İç Gelişmeler

Atatürk Dönemindeki Gelişmeler 1. TBMM’nin açılmasıyla Türkiye Devleti kurulmuştu. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı döneminde TBMM üyelerinin ve halkın desteğini almak için cumhuriyete yönelik düşüncelerini açıklamamış ve saltanat karşıtı düşüncelerini belirtmemişti. 2. Devlet kurulmuş olmasına rağmen devlet başkanlığı kurumu yoktu. Bu durum yönetimde aksamalara neden oluyordu. Cumhuriyet’in İlanına Ortam Hazırlayan Etkenler ve Nedenler 1. Saltanatın kaldırılması 2. 1921 Anayasası’yla kurulan meclis hükümeti sisteminin savaşın […]

I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)

I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)

I. Dünya Savaşı (1914 – 1918) Dünyada meydana gelen ilk büyük evrensel savaştır. Bu savaş bütün dünya ülkelerini ekonomik, siyasi ve sosyal yönden etkilenmiştir. a. Genel Sebepler Fransız ihtilali’nin yaymış olduğu eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramlar ile milliyetçilik, demokrasi gibi siyasal akımlar, bu kavram ve siyasi akımlar, sömürülen devletleri etkilemiştir. Milliyetçilik düşüncesiyle imparatorluklarda yaşayan uluslar bağımsızlık isyanlarına başlamıştır. Sanayi inkılâbı […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)