İlk Çağ Uygarlıkları

Sosyal ve Ekonomik Hayat

Sosyal ve Ekonomik Hayat

Sosyal ve Ekonomik Hayat   Mezopotamya devletlerinde krallar ve rahipler en üst sınıfı oluşturmuş, bunların dışında kalan halk ise üç sınıfa ayrılmıştı: a. Soylular: Kral tarafından toprak bağışlanmış kişilerdi.Savaşa kralın yanında katılırlardı. b. Hürler: Askerler, köylüler ve zanaatkârlardan oluşurdu. c. Köleler: Savaşta esir alınan, parayla satılan kişilerdi. Dünyada ilk yazılı yasalar Mezopotamya’da, Sümerler tarafından hazırlanmıştır. […]

Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresindeki Kültür Uygarlığı

Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresindeki Kültür Uygarlığı

Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresindeki Kültür Uygarlığı   1. Devlet Yönetimi Mezopotamya’da köy kültüründen, kent yaşamına geçilmiştir. Böylece başında kralın ve yardımcılarının bulunduğu site adını verdiğimiz kent devletleri oluşmuştur. Asurlular döneminde ise tam bir merkeziyetçi devlet rejimi ortaya çıkmıştır. Babil, Akad ve Asur devletleri askerî imparatorluk olup, sürekli, güçlü ve disiplinli ordulara sahip olmuşlardır. Kent […]

Fenike ve İbrani Uygarlığı

Fenike ve İbrani Uygarlığı

  Fenike ve İbrani Uygarlığı   a. Fenikeliler MÖ 1200 yıllarında siyasi teşkilatlanma kuran Fenikeliler, Suriye ve Lübnan kıyılarına yerleşerek kentler kurmuşlardır. Yaşadıkları bölgenin tarıma ve hayvancılığa uygun olmayışı, Fenikelileri denizciliğe yöneltmiştir. Ayrı kent devletleri hâlinde yaşayan Fenikelilerin en güçlü kent devletleri Sayda, Biblos (Sidon) ve Sur(Tir) idi. Akdeniz kıyılarında birçok koloni kuran Fenikeliler’in en […]

Ege ve Yunan Uygarlığı

Ege ve Yunan Uygarlığı

  Ege ve Yunan Uygarlığı     Ege ve Yunan Uygarlığı Girit, Yunanistan, Makedonya, Trakya ve Batı Anadolu’da yaşayan toplulukların oluşturduğu bir uygarlıktır. Ege ve Yunan Uygarlığı ilk olarak Girit adasında kurulmuştur. MÖ 2 binde Anadolu’dan gelen Akalar (Mikenler), Yunanistan’ın Mora yarımadası’na yerleştiler. Akalar, Kral Agamemnon zamanında boğazların egemenliği için Truvalılarla savaşmıştır. Bu savaş, Homeros’un […]

Mezopotamya Uygarlığı

Mezopotamya Uygarlığı

  Mezopotamya Uygarlığı     Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan topraklara, iki ırmak arası anlamına gelen Mezopotamya tabiri kullanılır. Nehrin akış yönüne göre bölge Yukarı Mezopotamya ve Aşağı Mezopotamya olarak bölümlendirilmiştir. Mezopotamya, İlk Çağ’ın en eski ve en önemli uygarlık merkezlerinden biridir. Topraklarının verimli, ikliminin yaşamaya uygun olması nedeniyle, dışardan birçok kavim buraya gelip […]

Türkiye Çevresindeki Kültür ve Medeniyetler

Türkiye Çevresindeki Kültür ve Medeniyetler

Türkiye Çevresindeki Kültür ve Medeniyetler   1. Pers Uygarlığı II. Kyrus (Keyhüsrev)’un yönetiminde İran merkezli kurulan Persler, kısa zamanda sınırlarını, doğuda Hindistan ve Orta Asya’ya, batıda Trakya’ya, kuzeyde Kafkasya’ya, güneyde Mısır’a kadar genişlettiler. Anadolu’nun batısına doğru ilerleyen Persler, Lidyalılara son vererek Anadolu’nun hemen hemen tamamı na hâkim oldular. Perslerin Anadolu’da sağladıkları siyasi istikrar sayesinde bölgede […]

İlk Çağda Anadolu

İlk Çağda Anadolu

  İlk Çağda Anadolu     Anadolu’da siyasi yapılanma, şehir devletleri hâlinde olmuştur. Mezopotamya kavimlerinden Asurlular ve Babilliler, zaman zaman Anadolu’da siyasi üstünlük kurmuşlarsa da uzun süreli kalıcı olamamışlardır. Anadolu’da ilk güçlü siyasî birlik Hititler tarafından kurulmuştur. 1. Hititler Orta Anadolu’da Kızılırmak havzasına sahip olmuşlardır. Hititler Anadolu’ya Kafkaslar üzerinden gelmişlerdir. MÖ 3.000 – 2.000 yılları […]

Tarih Öncesi Dönemlerde Anadolu ve Çevresi

Tarih Öncesi Dönemlerde Anadolu ve Çevresi

Tarih Öncesi Dönemlerde Anadolu ve Çevresi   Anadolu, doğal yapısı ve iklim koşulları yönünden insanların yaşaması için elverişli alanlardan biridir. Bu nedenle Anadolu’nun tarihi, Yontma Taş Dönemi’ne kadar uzanır. Antalya yakınlarında Karain ve Beldibi mağaraları, Çayönü, Çatalhöyük, Hacılar, Truva, Alişar ve Alacahöyük, Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan önemli merkezlerdir. Bu dönemler; Taş Çağı, Maden Çağı […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)