Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi

19. Yüzyılda Yapılan Yenilikler ve Demokratikleşme Çabaları

19. Yüzyılda Yapılan Yenilikler ve Demokratikleşme Çabaları

1. II. Mahmut Dönemi’nde Yapılan Yenilikler (1808 -1839) II. Mahmut tahta oturunca ayanlarla (taşrada bulunan varlıklı ve ileri gelenler) “Sened-i ittifak” adıyla bir sözleşme imzaladı. II. Mahmut, ayanları merkeze bağlamak ve onları kontrol altına almak amacıyla bu sözleşmeyi hazırlamıştı. Bu sözleşme ile ayanların varlığı da kabul edilmiş oldu. II. Mahmut devrinde askerlik, idare, ekonomi, kültür ve […]

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

Osmanlı Devletindeki Siyasal Gelişmeler 1. Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Fransız ihtilâli ile etkili olan milliyetçilik (ulusçuluk) düşüncesi Osmanlı Devleti’ni olumsuz olarak etkiledi. Osmanlı Devleti’nde yaşayan bazı Balkan milletleri bağımsızlık için ayaklanmalar çıkardı. Osmanlı Devleti’nde ulusalcılık hareketleri devletin sahibi oldukları için Türklerde bu dönemde fazla yayılmamıştır. ÖRNEK: XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslamiyet’ten önceki Türk […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)