Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi

Gerileme Devri Islahat Hareketleri

Gerileme Devri Islahat Hareketleri

Gerileme Devri Islahat Hareketleri Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması ile toprak kaybetmeye başlaması orduda Batı’nın örnek alınması olarak değerlendirilmiştir. Askerî olarak başarısız olunduğuna karar veren Osmanlı, Batılı askerî uzmanlar getirerek ıslahatlara yönelmiştir. Lâle Devri Islahatları (1718—1730) Devrin padişahı III. Ahmet’tir. 1718 Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti Batı tarzı yenilikler yapmıştır. Patrona Halil isyanı ile son bulan bu dönemde devlet savaşmamış, […]

Osmanlı Devleti Gerileme Devri

Osmanlı Devleti Gerileme Devri

Osmanlı Devleti Gerileme Devri OsmanlI’da 1699 Karlofça Antlaşması’yla başlayan 1792 Yaş Anlaşması’na kadar süren döneme Gerileme Dönemi adını veriyoruz. Gerileme Döneminde Osmanlı imparatorluğu’nda ekonomik durgunluk giderilememiş, eldeki sermaye savaş ve tüketim harcamalarına gitmiş, kapitülasyonlar ticari gelişmeleri engellemiş, kas gücünden üretimde fabrikasyona gidilememiştir. Rüşvet ve torpil yaygınlaşmış, ehliyetsiz kişiler görev almıştır. Rusya, Osmanlı imparatorluğu aleyhine güçlenmiş. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)