Tarih Ygs-Lys Hazırlık

II. Dünya Savaşı ve Sonrası Dış Politika

II. Dünya Savaşı ve Sonrası Dış Politika

II. Dünya Savaşı ve Sonrası Dış Politika (1939-1945) I. Dünya Savaşı sonunda Wilson ilkeleri doğrultusunda Dünya barışını sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulmuştu. Milletler Cemiyeti’nin I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletler çıkarına kararlar alması bu cemiyetin dünya barışını sağlamaktan uzak olduğu gerçeğini ortaya koydu. Dünya devletleri güvenliklerini sağlamak ve barışı korumak amacıyla birçok antlaşmalar […]

Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası

Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası

Türk Dış Politikasının Genel Özellikleri Barışçılık: Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısı ve stratejik konumu dış politikaya belirli bir dünya görüşü ile bakmayı, ilişkilerde, sağlam dayanaklar ve antlaşmalara bağlı bir politika takip etmeyi gerekli kılmaktaydı. Bu sebeple Lozan Antlaşması’ndan sonra, barışçı bir politikanın takibi öngörülmüştü. Girişilen inkılâpların başarılması, kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi yurt ve dünyadaki barış ortamıyla yakından ilgiliydi. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)