Nazım Tür ve Biçimleri

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatında Nazım Türleri

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatında Nazım Türleri

A) Halk Edebiyatı 1. Anomin Türk Halk Edebiyatı a. Türkü Ezgilerle söylenen bir anonim halk edebiyatı nazım biçimidir.Değişen dize kümeleriyle, değişmeden yinelenen dizelerin ya da dize kümelerinin birleşiminden oluşur.Türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölüme “bent”; her bendin sonunda yinelenen dizelere “nakarat”; bu bölüme ise “bağlama” ya da “kavuştak” denir. Bağlama ve kavuştaklar kendi aralarında uyaklanır. Türküler […]

Türk Edebiyatında Nazım Tür ve Şekilleri

Türk Edebiyatında Nazım Tür ve Şekilleri

TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM TÜR VE ŞEKİLLERİ 1. İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı Nazım Türleri Koşuk Dörtlüklerle ve hece ölçüsü ile söylenen, doğa ve sevgi şiirleridir. Halk edebiyatındaki “koşma”nın eski şeklidir. Koşuklar; ozan, şaman, baksı gibi adlar verilen kişilerce “kopuz” denilen saz eşliğinde söylenir. Sagu Bir kimsenin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren şiirlerdir. Halk edebiyatında karşılığı […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)