Bilgi Felsefesi

Bilgi Felsefesi Çözümlü Örnek Sorular

Bilgi Felsefesi Çözümlü Örnek Sorular

Bilgi Felsefesi Çözümlü Örnek Sorular Örnek: Descartes, mutlak anlamda kesin olan başlangıç doğrusuna ulaşabilmek için, doğru olduğu açık ve seçik bir biçimde bilinmeyen hiçbir şeyi doğru kabul etmemek gerektiğini düşünür. Kuşku duymayacağı açık ve seçik bilgiden hareket etmek ister. Bu nedenle he şeyden kuşku duymaya, yanlış ya da kuşkulu olması muhtemel olduğunu düşündüğü her şeyi […]

Pragmatizm (Faydacılık) Konu Anlatımı

Pragmatizm (Faydacılık) Konu Anlatımı

Pragmatizm (Faydacılık) Konu Anlatımı Amerika kökenli bir felsefe olan pragmatizm için bilgide önemli olan değer, bilginin sağladığı faydadır. W. James, doğru bilginin kişiye fayda sağlayan bilgi olduğu düşüncesinden hareketle, herkes için faydalı olan görecelidir, o halde bilgi de görecelidir tezini savunmuştur. William James (1842 – 1942) William James’e göre bir kavramın, bir inancın bir öğretinin […]

Pozitivizm (Olguculuk) Konu Anlatımı

Pozitivizm (Olguculuk) Konu Anlatımı

  Pozitivizm (Olguculuk) Konu Anlatımı   Kurucusu Auguste Comte’dur. Pozitivizm, doğru bilginin kaynağının ve ölçütünün olgular olduğunu savunan yaklaşımdır. Olgular ise doğrudan gözlem ya da deney yapılabilen şeylerdir. Bu akıma göre insan, olgular arasındaki değişmez ilişkileri veya doğal yasaları bulmalıdır. Auguste Comte (1798 – 1957) Comte’a göre sadece olguların bilgisi elde edilebilir. O, yalnızca olguları […]

Empirizm (Deneycilik) Konu Anlatımı

Empirizm (Deneycilik) Konu Anlatımı

  Empirizm (Deneycilik) Konu Anlatımı   Bilgilerin sonradan yani deney yoluyla kazanıldığını savunan akımdır. Empirist filozoşara göre bilgilerimiz doğuştan aklımızda bulunmaz. Yaşam içerisinde bu bilgilere ulaşırız. John Locke (1632 – 1704) John Locke insan zihnini doğuştan boş bir levhaya (Tabula Rasa) benzetir. İnsan yaşadığı deneyimler sayesinde bilgi edinir. Aklımızda bulunan bütün bilgiler bu deneyimlerin sonucunda […]

Doğru Bilginin Olanaklı Olduğunu Savunan Akımlar

Doğru Bilginin Olanaklı Olduğunu Savunan Akımlar

Doğru Bilginin Olanaklı Olduğunu Savunan Akımlar   Rasyonalizm (Akılcılık) Doğru bilgiye akıl yoluyla ulaşılabileceğini savunan akımdır. Sokrates (469 – 399) Sokrates hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. Onun düşünceleri, öğrencisi Platon’un eserleri aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Sokrates’e göre bilgilerimiz doğuştandır. Ancak bu bilginin hatırlanması ve bilinç düzeyine çıkarılması gerekir. Sokrates bilgileri ortaya çıkarmada, kendine özgü bir yöntem kullanır. […]

Doğru Bilgi Olanaklı mıdır?

Doğru Bilgi Olanaklı mıdır?

Doğru Bilgi Olanaklı mıdır?   Bilginin doğruluk ya da yanlışlık değeri, bilgi felsefesi alanı nda değer problemi olarak adlandırılır. Hangi bilginin doğru bilgi olduğu konusu, doğru bilginin ölçütleri nelerdir sorusunu beraberinde getirir. Filozoşar bu sorulara farklı cevaplar vermişlerdir. Başta doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olup olmadığı sorusu vardır. Bazı filozoşar bu soruya “doğru bilgiye ulaşmak mümkün […]

Bilgi Felsefesi (EPİSTEMOLOJİ) Konu Anlatımı

Bilgi Felsefesi (EPİSTEMOLOJİ) Konu Anlatımı

  Bilgi Felsefesi (EPİSTEMOLOJİ) Konu Anlatımı   Varolan her şeye ait bilginin sınırını, niteliğini, kaynağını, yöntemini, koşullarını araştıran, tanımlayan ve çözümleyen felsefe alanıdır. Episteme, Yunanca’da bilgi ya da bilmek anlamına gelirken epistemoloji bilgi bilimi anlamına gelir. Bilgi felsefesi, bilgi konusunu mantık gibi biçim açısından değil, felsefi açıdan sorgular. Felsefe hem de bilimler için ortak bir […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)