Çokgen - Dörtgen - Deltoid

Deltoit

Deltoit

Tabanları ortak iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu geometrik şekle deltoid denir. Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir? A)5 B)6 C)7 D)8 E)9

Konveks Dörtgenin Özellikleri

Konveks Dörtgenin Özellikleri

Özellik Komşu iki iç açının açıortaylarının oluşturduğu açının ölçüsü diğer iki iç açının ölçüleri toplamının yarısıdır. Özellik Karşılıklı iki iç açının açıortaylarının oluşturduğu açının ölçüsü diğer iki iç açının ölçüleri farkının mutlak değerinin yarısıdır. Yukarıda verilenlere göre, x + y kaç derecedir? A) 80 B) 10 C) 120 D) 160 E) 180 Yukarıda verilenlere göre, […]

Dörtgenler

Dörtgenler

Düzlemde doğrusal olmayan dört noktanın ikişerli birleştirilmesiyle oluşan şekle dörtgen denir. 21 [AC] ve [BD] dörtgenin köşegenleridir.

Düzgün Altıgen

Düzgün Altıgen

Düzgün altıgende karşılıklı köşeler birleştirilirse 6 tane eşkenar üçgen oluşur. Bir kenar uzunluğu “a” olan düzgün altıgenin alanı:

Düzgün Beşgen

Düzgün Beşgen

[AH] düzgün beşgenin simetri eksenidir. Simetri ekseni açıyı ve kenarı iki eşit parçaya böler. Özellik Düzgün beşgenin bütün köşegenleri eşit uzunluktadır.

Düzgün Konkveks Çokgenin Özellikleri

Düzgün Konkveks Çokgenin Özellikleri

n kenarlı bir düzgün çokgen için, Bir iç açısının ölçüsü 162° olan düzgün çokgenin; a) Kenar sayısını bulunuz b) Köşegen sayısını bulunuz. C) Bir köşesinden çizilen köşegen sayısını bulunuz. Kenar sayısı köşegen sayısına eşit olan bir düzgün çokgenin; a) Kenar sayısı bulunuz. b) Bir dış açısının ölçüsünü bulunuz. C) Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı kaçtır? […]

Düzgün Konveks Çokgenler

Düzgün Konveks Çokgenler

Bütün kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.

Konveks Çokgenin Özellikleri Örnekleri

Konveks Çokgenin Özellikleri Örnekleri

Bir dokuzgenin çizilebilmesi en az kaç açısının bilinmesi gerekir? A)9 B)8 C)7 D)6 E)5 Köşegen sayısı kenar sayısının 6 katı olan çokgen kaç kenarlıdır? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 Dışbükey bir çokgenin ardışık üç iç açısının ölçüleri 125°, 143° ve 152° dir. Diğer iç açıların ölçüleri birbirine eşit ve her […]

Konveks Çokgenin Özellikleri

Konveks Çokgenin Özellikleri

n kenarlı bir çokgen için; İç açılar toplamı (n – 2). 180° dir.  Bir çokgenin dış açılar toplamı 360° dir. n kenarlı bir çokgenin çizilmesi için çokgenin (2n – 3) tane elemanı bilinmelidir. Bu elemanlardan en az (n – 2) tanesi uzunluk, (n – 1) tanesi açı bilgisi olmalıdır. Bir köşeden n – 3 […]

Çokgen

Çokgen

Düzlemde doğrusal olmayan en az üç noktanın ikişerli birleştirilmesiyle elde edilen geometrik şekillere çokgen denir. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Bir çokgenin kenarının uzantıları çokgensel bölgeyi kesiyorsa konkav (iç bükey) çokgen, kesmiyorsa konveks (dış bükey) çokgen denir. Bir çokgende komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)