Çözünürlük Dengesi

Çökme Problemleri

Çökme Problemleri

Çökme Problemleri Farklı iki çözelti karıştırıldığında bazen bir kimyasal tepkime gerçekleşir ve yeni oluşan çözeltide bir katının varlığı gözlemlenir. Bu katıya çökelek denir. Na2SO4 tuzu ile Ca(NO3)2 tuzu kullanılarak hazırlanan diğerler çözelti karıştırıldığında kabın dibinde bir çökelek gözlemlenir. Bu çökelek CaSO4 tuzudur. Bu tuzun suda çözünürlüğü çok çok az olduğundan bu tuza ait iyon derişimi […]

Çözünürlük Dengesi

Çözünürlük Dengesi

Çözünürlük Dengesi Belirli bir sıcaklıkta doymuş 1 litre çözeltideki çözünmüş maddenin mol miktarına, maddenin çözünürlüğü denir. 25°C ve 1L doymuş çözeltideki çözünmüş maddenin mol cinsinden değerine maddenin standart molar çözünürlüğü denir. Standart çözünürlüğü 0,1M ve daha büyük olan madde- lere suda çok çözünebilen madde denir. Çözünürlüğü 0,1M dan daha az olan maddeler suda az çözünen mad- deler […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)