Kimya

Elektroliz

Elektroliz

Elektroliz Kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimelerinin dışardan elektrik enerjisi verilerek oluşturulmasına elektroliz denir.Elektrolizde kullanılan elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit denir. (Asit, baz, tuz çözeltileri) Elektrolitlerin içine Pt, Cu, Ag, Au gibi elektrotlar batırılır. Elektrik enerjisi doğru akım kaynağı (pil) ile sağlanır. Pilin (+) kutbuna bağlı elektrot anot, (–) kutbuna bağlı elektrot katottur. Katotda indirgenme, anotta yükseltgenme […]

Pil Gerilimine Etki Eden Faktörler

Pil Gerilimine Etki Eden Faktörler

Pil Gerilimine Etki Eden Faktörler Pil gerilimine etki eden faktörleri Mg – Cu pilinde inceleyelim: Mg+2 + 2e– Æ Mg E° = –2,37 V Cu+2 + 2e– Æ Cu E° = 0,34 V Yukarıda verilen yarı tepkimelere göre, indirgenme potansiyeli küçük olan anottur. Mg elektrot anot, Cu elektrot katottur. Mg nin yükseltgenme potansiylei alınmalıdır Le […]

Elektrokimyasal Piller

Elektrokimyasal Piller

Elektrokimyasal Piller Kimyasal enerjiyi, elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklere elektrokimyasal pil denir. Elektrokimyasal pillerde yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimeleri iki ayrı kapta oluşur. iki kap arasındaki elektron akışı bir iletken telle sağlanır. Çözeltilerin içine konulan metal çubuklara elektrot denir. Elektrotlar, voltmetre üzerinde iletken tel ile birbirine bağlanır. İyon hareketini sağlamak amacıyla iki kap ara- sına tuz […]

Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi

Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi

Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi Redoks tepkimelerinde atomların türleri, sayıları ve elektrik yüklerinin eşit olması gerekir. Redoks tepkimeleri iki yöntemle denkleştirilir. I. Değerlik yöntemi II. Yarı tepkime (iyon – elektron) yöntemi 1. Değerlik Yöntemi  Atomların değerlikleri bulunur ve değerliği değişen atomlar belirlenir.  İndirgenme ve yükseltgenme sonucu alınan ve veri-len elektronları eşitlemek amacıyla indirgenen ve yükseltgenen atomların başına gerekli […]

Redoks Tepkimeleri ve Elektrokimya

Redoks Tepkimeleri ve Elektrokimya

Redoks Tepkimeleri ve Elektrokimya Redoks Tepkimeleri İndirgenme Atom veya iyonun elektron almasına indirgenme (redüksiyon) denir. İndirgenen maddenin değerliği azalır. Mg+2 (suda) + 2e– Æ Mg(k) N+5 + 3e– Æ N+2 İndirgenen maddeye yükseltgen denir. Yükseltgenme Atom veya iyonun elektron vermesine yükseltgenme (oksidasyon) denir. Yükseltgenen maddenin değerliği artar. Fe+2 (suda) Æ Fe+3 (suda) + e– S+4 […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)