Fonksiyonlar

Fonksiyonların Grafiği

Fonksiyonların Grafiği

Fonksiyonun elemanlarına analitik düzlemde karşılık gelen noktaların görüntüsü fonksiyonun grafiğini oluşturur. Şekilde y = f(x + 4) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f(x) = 0 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) –9 B) –2 C) 4 D) 9 E) 15 x = –3 için f(1) = 0 x = 2 için f(6) = 0 x = […]

Fonksiyon Çeşitleri

Fonksiyon Çeşitleri

1. İçine Fonksiyon ise f fonksiyonuna içine fonksiyon denir. f fonksiyonunun içine fonksiyon olması için B kümesinde en az bir eleman boşta kalması gerekir. 2. Örten Fonksiyon f(A) = B ise f fonksiyonuna örten fonksiyon denir. f fonksiyonunu örten fonksiyon olması için B kümesinde boşta eleman kalmamalıdır. B kümesinde boşta eleman kalmadığından dolayı f fonksiyonu […]

Fonksiyonlarda İşlemler

Fonksiyonlarda İşlemler

olduğuna göre, f(x + 1) – f(x – 1) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 4x – 4 B)4x – 2 C)4x – 1 D) 2x – 2 E) 2x – 1

İki Fonksiyonun Eşitliği

İki Fonksiyonun Eşitliği

B iki fonksiyon olsun. A kümesinin her elemanı için f ve g fonksiyonları aynı değeri alıyor ise f ve g fonksiyonlarına eşit fonksiyonlar denir. f = g şeklinde gösterilir.

Fonksiyon Sayısı

Fonksiyon Sayısı

A = {1, 2, 3} B = {0, 1, 2, 3, 4} olduğuna göre, B den A ya tanımlanan fonksiyon sayısı kaçtır? A) 15 B) 64 C) 125 D) 128 E) 243

Fonksiyonları

Fonksiyonları

A ve B boş olmayan iki küme olsun. A kümesinin her elemanını B kümesinin yalnız bir elemanına eşleyen bir f bağıntısına A dan B ye bir fonksiyon denir. A kümesine f fonksiyonun tanım kümesi, B kümesine f fonksiyonun değer kümesi denir. x elemanına değişken, y elemanına (y = f(x)) x elemanın f fonksiyonuna göre görüntüsü […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)