II. ve III. Dereceden Denklemler

III. Dereceden Denklemin Kökleri İle Katsayıları Arasındaki Bağıntılar

III. Dereceden Denklemin Kökleri İle Katsayıları Arasındaki Bağıntılar

denkleminin kökler toplamı kaçtır? A) 0 B) –1 C) –2 D) –3 E) –4 olduğuna göre, k kaçtır? A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 Denklemin kökleri geometrik dizi oluşturduğuna göre, k kaçtır? A)5 B)6 C)7 D)8 E)9

III. Dereceden Denklemler

III. Dereceden Denklemler

denklemine 3. dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {–2, 0,2} B){–2,0} C){–2, 2} D) {0, 2} E) {2} Kökleri (–3), (–1) ve 4 olan 3. dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir?

II. Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

II. Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {(–3, 9)} B) {(–2, 4)} C) {(– 2, 9)} D) {(1, 2)} E) {(1, 3)} denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangidir? A) {(2, –4)} B) {(1, –3)} C) {(–3, 1)} D) {(0, 1)} E) {(–4, 2)}

II. Dereceden Denklemlere Dönüştürülebilen Denklemler

II. Dereceden Denklemlere Dönüştürülebilen Denklemler

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {–5,–1} B){–5,1} C){–5, 5} D) {–1, 5} E) {–5, –1, 5} denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? denkleminin kökler toplamı kaçtır? A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 denkleminin kökler çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {–4,2} B){–2,–1} C) {–2, 1} D) {–1, 2} […]

Kökleri Bilinen II. Dereceden Denklemi Bulma

Kökleri Bilinen II. Dereceden Denklemi Bulma

Kökleri 4 ve (–11) olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir?

II.Dereceden Denklemin Kökleri İle Katsayılar Arasındaki Bağıntılar

II.Dereceden Denklemin Kökleri İle Katsayılar Arasındaki Bağıntılar

Bu denklemlerin diğer kökleri ortak olduğuna göre, a + b – c + d ifadesinin değeri kaçtır? A) –9 B) –6 C) –3 D) 0 E) 3 denklemlerinin birer kökü ortak olduğuna göre, k kaçtır? A) –29 B) –28 C) –26 D) –25 E) – 21 denkleminin simetrik iki reel kökü olduğuna göre, denklemin pozitif […]

II. Dereceden Denklemin Çözüm Kümesi

II. Dereceden Denklemin Çözüm Kümesi

denkleminin köklerinden biri x = –2 olduğuna göre, diğer kök kaçtır? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 denkleminin çakışık iki reel kökü olduğuna göre, k kaçtır? denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {–3, 5} B) {3, 5} C) {5} D) {3} E) { } denkleminin reel köklerinin olmaması için, k nın en geniş çözüm […]

II. Dereceden Denklemler

II. Dereceden Denklemler

ifadesine 2. dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Denklemi sağlayan x reel sayılarına denklemin kökleri denir. Denklemin kökleri denklemi sağlar. Köklerin oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi denir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)