Matematik 2 (LYS)

Tekrarlı Permütasyon

Tekrarlı Permütasyon

KAHRAMAN kelimesindeki harşerin yerleri değiştirilerek 8 harşi anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılır? KANAKAN kelimesindeki harşerin yerleri değiştirilerek 7 harşi anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılır? A) 1440 B) 720 C) 630 D) 420 E) 210 7666767 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek birbirinden farklı 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılır? A) 35 […]

Dairesel (Dönel) Permütasyon

Dairesel (Dönel) Permütasyon

n elemanlı bir kümenin elemanlarının bir çember üzerindeki farklı sıralanışlarının her birine bu elemanların bir dairesel permütasyonu veya dönel permütasyonu denir. n elemanlı bir kümenin dönel permütasyonlarının sayısı (n –1)! dir. 9 öğrenci yuvarlak bir masa etrafında kaç farklı şekilde otururlar? A) 120 B) 720 C) 7! D) 8! E) 9! 9 öğrenci yuvarlak bir […]

Permütasyon Örnekleri

Permütasyon Örnekleri

5 erkek ve 2 kız öğrenci bir sırada kaç farklı şekilde sıralanırlar? A) 2! B) 3! C) 5! D) 7! E) 10! Toplam 7 öğrenci bir sıraya P(7, 7) = 7! şekilde sıralanırlar. Yanıt D 5 farklı matematik ve 4 farklı fizik kitabı bir rafa dizilecektir. Buna göre, matematik kitapları yan yana olmak üzere, kaç […]

Permütasyon

Permütasyon

r ve n pozitif tamsayı ve olmak üzere, n tane elemanı n r li sıralanışlarının her biri n nin r li permütasyonu (sıralanışı) olur. n tane elemanın r li permütasyonlarının sayısı P(n, r) ile gösterilir. P(n, 2) – P(n – 1, 2) = 14 olduğuna göre, n kaçtır? A)8 B)7 C)6 D)5 E)4 P(n, 0) […]

Faktöriyel

Faktöriyel

n pozitif tamsayı olmak üzere, 1 den n ye kadar olan tam sayıların çarpımına n faktöriyel denir. n! şeklinde gösterilir. 0! = 1 1! = 1 2! = 2.1 = 2 3! = 3.2.1 = 6 4! = 4.3.2.1 = 24 5! = 5.4.3.2.1 = 120 . . . n! = n(n–1).(n–2) … 2.1 ifadesinin […]

Çarpma Kuralı Örnekler

Çarpma Kuralı Örnekler

2, 3, 4, 5, 6, 8 rakamları kullanılarak üç basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılır? A) 36 B) 64 C) 72 D) 128 E) 144 Üç basamaklı doğal sayının yüzler ve onlar basamağına 6 rakamdan biri yazılabilir. Sayı tek olacağından birler basamağına 2 rakamdan biri yazılır. 4, 5, 6, 7, 8 rakamları kullanılarak rakamları […]

Çarpma Kuralı

Çarpma Kuralı

Ayrık iki tane işlemden birinci işlem değişik yoldan, ikinci işlem değişik yoldan gerçekleştirilebiliyorsa, bu iki tane işlem birlikte (1. si ve 2. si) değişik yoldan gerçekleştirilebilir ve bu şekildeki sayma işlemine genel çarpım kuralı veya saymanın temel kuralı denir. Bir sınıfta 6 erkek ve 5 kız öğrenci vardır. Buna göre, bu sınıftan 1 erkek ve […]

Toplam Kuralı

Toplam Kuralı

Ayrık iki tane işlemden birinci işlem değişik yoldan, ikinci işlem değişik yoldan gerçekleştirilebiliyorsa, bu iki tane işlemden biri (1. si veya 2. si) değişik yoldan gerçekleştirilebilir ve bu şekildeki sayma işlemine toplama kuralı denir. Bir sınıfta 10 erkek ve 8 kız öğrenci vardır. Buna göre, bu sınıftan 1 erkek veya 1 kız öğrenci kaç farklı […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)