Edat , Bağlaç ve Ünlem

Ünlem

Ünlem

Ünlem Sevinç, üzüntü, şaşkınlık, korku gibi duyguları ve heyecanları anlatan; seslenme bildiren kelimelere ünlem denir. Belli başlı ünlemler şunlardır: Ünlemler seslenme ve duygu ünlemleri olarak iki başlık altında toplanabilir: Seslenme Ünlemleri  Bre kardeşler, erenler!  Hey, dostum! Duygu Ünlemleri Yer aldıkları cümleye şaşma, heyecan, korku, sevgi, acıma gibi duyguları katarlar.  Ah! dişim sızlıyor! (acı)  […]

Bağlaç

Bağlaç

Bağlaç Eş görevli sözcükleri, eş görevli söz öbeklerini, cümleleri hatta parçaları birbirine bağlayan kelime ya da kelime gruplarıdır. Bağlaçlar a. Eş görevli kelimeleri bağlar. Aşk da para da istiyor. Telefonla kalemimi arabada unuttum. b. Söz öbeklerini bağlar Ne İstanbul’dan ayrılmayı ne de burada kalmayı düşünüyordu. c. Cümleleri bağlar. Geçen akşam seni arayamadım; çünkü oldukça meşguldüm. Bağlaçlar ifade […]

Edatların Kattığı Anlamlar

Edatların Kattığı Anlamlar

Edatların Kattığı Anlamlar Kimi edatlar sıkça kullanılmakta ve farklı anlamlar içerebilmektedir. Bu edatlar ve kattıkları anlamlar aşağıda açıklanmıştır: Gibi a. Benzetme: Aslan gibi bir adamdır. b. Durum: Kovanın içi çöplük gibi oldu. c. Sanma: Seni önceden gördüm gibi. d. Zaman: Dün öğle gibi eve geldi. e. Tahmin: Oyun berabere bitecek gibi. f. Yaraşır biçimde: İnsan gibi […]

İlgeç (Edat)

İlgeç (Edat)

İlgeç (Edat) Öteki türlerdeki kelimelerden farklı olarak cümlede anlam ilişkisi kuran sözcüklere edat adı verilir. Dilimizde sınırlı sayıda edat vardır. Sınavlarda daha çok anlamsal özellikleri sorulur. Belli başlı edatlar: Yukarıda Türkçedeki edatların sınışandırılmış bir listesi verilmiştir. Buradaki bazı sözcükler farklı görevlerde karşımıza çıkabilmektedir. (ile, yalnız, ancak, bir, değil, karşı,doğru, başka vb.) a. İle Eş görevli iki unsuru birbirine bağladığında […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)