Ses Bilgisi

Ses Olaylarında Sözcük Vurgusu

Ses Olaylarında Sözcük Vurgusu

SÖZCÜK VURGUSU Dilimizde vurgu çoğunlukla son hecede bulunur. Kelimeye gelen ekler vurguyu da sona doğru iterler. Üzüm, üzüme, üzümdeki Bekle, bekleyecek, bekleyeceksin Kimi kelimelerde vurgunun yeri değişir. Bu durum aşağıdaki şekillerde karşımıza gelir: a. Bazı birleşik kelimelerde vurgu ilk hecededir. ilkbahar, astsubay b. Pekiştirilmiş sözcüklerde vurgu pekiştirme üzerindedir. Sımsıkı, mosmor c. Akrabalık adlarında ilk hecededir. […]

Sesli Harflerle İlgili Ses Olayları

Sesli Harflerle İlgili Ses Olayları

Sesli harflerle ilgili ses olayları Ünlü Düşmesi (Hece düşmesi) Bazı sebeplerden ötürü sözcükteki ünlülerden birinin düşmesidir. Bu ses olayı değişik nedenlerle meydana gelebilir: basit sözcüklerde çekim eki sonuç: göğüs + ünde = göğsünde bağır + ına = bağrına omuz + a = omza şehir + e = şehre türemiş sözcüklerde yapım eki sonuç: ayır + […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)