Sözcük Yapısı

Sözcük Yapısı Çok Görevli Ekler

Sözcük Yapısı Çok Görevli Ekler

ÇOK GÖREVLİ EKLER Türkçede yazılışça aynı olan ama tür ve anlamca farklı olan çok sayıda ek mevcuttur. Sınavlarda özellikle bu eklerin farklı kullanımları sorulmaktadır. Bu tarz sorularda ekleri bilmesek de sözcük kökünden hareketle mantık yürüterek doğru sonuca ulaşabiliriz. Aşağıda çok kullanımlı eklerin listesi, türleri ve örnekleri verilmiştir. EKLERİN KATTIĞI ANLAMLAR Yapım ve çekim ekleri sözcüklere […]

Sözcük Yapısı Ekler

Sözcük Yapısı Ekler

Sözcük Yapısı Ekler A. Yapım Ekleri Dilimizde, ekler ikiye ayrılır. Bir grup ek, yapım eki; bir grup ek de çekim eki olarak adlandırılır. Köklerden sonra gelerek yeni bir sözcük türeten ya da onları sıfat, zarf yapan eklere yapım eki adı verilir. Yapım eki genellikle çekim eklerinden önce gelir.Yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük, kök ve […]

Sözcük Yapısı

Sözcük Yapısı

Sözcük Yapısı Bu başlık altında kelimelerin şekilsel özelliklerine değinilecek, kelimeleri oluşturan parçalar kök ve ek olarak incelenecektir. SÖZCÜK KÖKLERi Kelimelerin ek almamış saf şekline kök denir. Türkçe sözcüklerin kökleri iki, üç harfe kadar indirilebilmektedir. Sözcüğ ün kökünü bulurken dilin tarihsel gelişimini de çok iyi bilmek gerekir. Sözcük köklerini temel olarak isim ve fiil kökü olarak […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)