Anlatım Bozuklukları ile etiketlenmiş başlıklar

Kip ve Şahıs Uyuşmazlığı – Anlatım Bozuklukları

Kip ve Şahıs Uyuşmazlığı Öğesi ortak sıralı, bağlı cümlelerde yüklemler arasında kip ve şahıs uyumu bulunmalıdır. Eğer bir kip ve şahıs birkaç cümle için ortak kullanılmışsa bu eklerin tüm yüklemlere uygun olması gerekir. Ara sıra bize gelir, birlikte film izlerdik. Her iki cümle için de ortak kullanılan “di-k” kip ve şahıs ekleri ilk

Öğe Yanlışları – Anlatım Bozuklukları

Öğe Yanlışları Bu tarz yanlışlar, içinde ortak öğe bulunan sıralı, bağlı veya birleşik cümlelerde karşımıza çıkar. Bu yanlışlıklar iki yönlüdür: Öğe eksikliği veya öğe fazlalığı. Sıralı, bağlı veya birleşik cümlelerde ortak kullanılan sözcük veya sözler diğer cümlelerin de öğesine uymalıdır. Aksi takdirde sözünü ettiğimiz anlatım bozukluğu meydana gelir. Örnek “Zeki, kitapları topladı ve

Anlam Bulanıklığı – Anlatım Bozuklukları

Anlam Bulanıklığı Anlam bulanıklığı çeşitli şekillerde olabilmektedir. A. Zamirlerden kaynaklanan anlam bulanıklığı Kimi zamirlerin iyelik ve hal ekini birlikte aldıklarında kime ait oldukları anlaşılamamakta, bu da anlatımdaki açıklığı zedelemektedir. Örnek Ayşe şimdi ödevini yapıyor. (kimin ödevi; senin mi, onun mu) Tavrını hiç beğenmiyorum. (kimin tavrını)) Dün akşam evine girmişler. (kimin evine))

Mantıksız ve Çelişkili İfadeler- Anlatım Bozuklukları

Mantıksız ve Çelişkili İfadeler Cümlenin anlamındaki çelişkili ifadeler ve mantık hataları anlatım bozukluğudur. Bu tür anlatım bozuklukları birkaç şekilde oluşabilir: a. Kesinlik – olasılık çelişkisi Cümlede hem kesinlik hem de olasılık ifade eden sözcüklerin bulunması bu tür anlatım bozukluklarını oluşturur. Örnek Emin misiniz  de bu işten para kazanabilirsiniz. Kesinlikle biz de orada

Anlatım Bozuklukları – Gereksiz Sözcük Kullanımı

Anlatım Bozuklukları insanlar sözlü ve yazılı olarak birbirleriyle sürekli bir iletişim halindedir ve bu iletişimin temeli insanların birbirini doğru an lamasına bağlıdır. Şüphesiz ki doğru anlamak ve anlaşılmak için; kurulan cümlelerin anlam bakımından doğru ve açık, anlatım bakımından eksiksiz olması gerekmektedir. Bu ifadede belirtilen unsurlardan herhangi birine uyulmaması anlatım bozukluğuna neden olur ve bu durum

Anlatım Bozuklukları

…Anlatım Bozuklukları… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) Anlatım Bozuklukları – 1 (Konu Anlatımı) Anlatım Bozuklukları – 2 (Konu Anlatımı) Örnek Sorular Karma Cümleler Uygulamalar Örnek Cümleler |» Bu konuyla ilgili test çöz! « | Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Anlatım Bozuklukları – 1

Anlatım Bozuklukları – 1 (Konu Anlatımı) Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur. Bu konu ile ilgili,

Anlatım Bozuklukları – 2

Anlatım Bozuklukları – 2 (Konu Anlatımı) ANLAM BAKIMINDAN ANLATIM BOZUKLUKLARI 1)Gereksiz Sözcük Kullanma: Bir cümlede anlamları aynı olan veya anlamca biri diğerini içeren sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. *Kulağıma eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı. *Bu yol yaya yürümekle bitecek gibi değil. *Onlar da beş yıldır karşılıklı

Anlatım Bozuklukları – Örnek Sorular

Anlatım Bozuklukları – Örnek Sorular 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? A) Geçmişteki hatıralarımıza gülümseyerek baktığımız anda büyümüşüz demektir. B) Açlık ne dost,ne akraba,ne insanlık ne de hak tanımaz. C) Ne hikmettir ,şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar. D) Küllük, arka arkaya yaktığım sigara izmaritleriyle dolmuştu. E)

Anlatım Bozuklukları – Karma Cümleler

Anlatım Bozuklukları İle İlgili Karma Cümleler   » Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban adlı romanında, Yunanlıların Türklere yaptığı zulmü çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış ve bazı Türk köylülerinin Yunanlılara kucak açmasını eleştirmiştir. » Kalp Arapça bir sözcüktür ve bu sözcüğün sonu sert ünsüzle bitmektedir. » Ağlayan kadın, yaşlı gözlerle kendisine

Anlatım Bozuklukları – Uygulamalar

Anlatım Bozuklukları İle İlgili Uygulamalar   Ekşi yiyecekleri az , acıyı ise hiç yemezdi. Ekşi yiyecekleri az yerdi, acıyı ise hiç yemezdi. Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız. Bu yazıyı değil anlamak, okumak bile imkânsız. Ben ona ağabey, o da bana kardeşim derdi. Ben ona ağabey derdim, o

Anlatım Bozuklukları – Örnek Cümleler

Anlatım Bozuklukları İle İlgili Örnek Cümleler Sözcüklerin Seçiminde Yanlışlık Yapıyoruz… Düşüncelerimiz arasında ayrıcalık giderek büyüyor. (ayrım) Bahçeye ektiğin elma fidanı kurumuş. (diktiğin) Ali'nin saçları büyümüş. (uzamış) İnsanlar, hırsızlık, dolandırıcılık, gibi bayağı hünerlerden uzak durmalı. (davranışlardan) Toplum içinde bu çekimserlik niye? (çekingenlik) Bu makine iyi resim çekmiyor. (fotoğraf) İçeri girdi,

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)