Bazlarda pH ve pOH ile etiketlenmiş başlıklar

Kuvvetli ve Zayıf Asit ve Bazlarda pH ve pOH

Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH ve pOH Kuvvetli asit ve bazlar suda tamamen iyonlaştıklarından çözelti derişiminden H+ ve OH– iyonlarının derişimi bulu-nabilir. ÖRNEK :0,4 gram NaOH katısı 10 L suda çözülüyor. Oluşan çözeltinin pH değeri kaçtır? (NaOH = 40) A) 3 B) 5 C) 10 D) 11 E) 13

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)