Kuvvetli ve Zayıf Asit ve Bazlarda pH ve pOH

Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH ve pOH

Kuvvetli asit ve bazlar suda tamamen iyonlaştıklarından çözelti derişiminden H+ ve OH– ının derişimi bulu-nabilir.
ornegin
ÖRNEK :0,4 gram NaOH katısı 10 L suda çözülüyor.
Oluşan çözeltinin pH değeri kaçtır? (NaOH = 40)
A) 3 B) 5 C) 10 D) 11 E) 13

ÇÖZÜM:cozum
cozum_1

Zayıf Asit ve Bazlarda pH ve pOH

Zayıf asitler tamamen iyonlaşmadığı için iyonlaşmamış asit ve iyonlar ında bir denge söz konusudur.
zayif_asitlerde_ph
zayif_asit

ÖRNEK:Oda sıcaklığında HNO2 nin asitlik sabiti (Ka) 4×10 , HCN nin asitlik sabiti (Ka) 6×10–10 olarak verilmiştir.
Bu asitlerin aynı sıcaklıkta eşit derişimli sulu çözelti- leri ile ilgili,
I. HCN daha zayıf bir asittir.
II. HNO2 nin pH si daha büyüktür.
III. HCN nin iyonlaşma yüzdesi daha küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
1996 ÖYS
ÇÖZÜM:Aynı sıcaklıkta Ka değeri küçük olan asit daha zayıftır. HCN daha zayıf olduğu için iyonlaşma yüzdesi daha kü- çüktür. İyonlaşma yüzdesi küçük olduğu için H+ derişimi küçük ise pH ı büyüktür. pH ı büyük olan HCN dir.
Yanıt E

Nötrleşme

Asit ve baz çözeltileri ıştırıldığında asitten gelen H+ iyonu ile bazdan gelen OH– iyonu tepkime verir. Bu tepkimeye nötrleşme denir.
Noturlesme_tepkimesi

Kuvvetli Asit – Kuvvetli Baz Titrasyonu

Derişimi bilinen bir baz çözeltisi ile derişimi bilinmeyen asit çözeltisinin derişiminin belirlenmesi veya derişimi bilinen asit çözeltisi ile derişimi bilinmeyen baz çözeltisinin derişiminin belirlenmesi işlemine titrasyon denir.
Örneğin derişimi bilinmeyen asit çözeltisinin, derişimi bilinen baz çölzeltisi ile titrasyonunu inceleyelim.
büret
Şekilde görüldüğü gibi erlenmayere hacmi belli asit çö- zeltisi, bürete derişimi belli baz çözeltisi konur.
Nötrleşme anını tespit etmek amacıyla asit çözeltisine indikatör (ıraç) eklenir.
Baz çözeltisinden damla damla asit çözeltisi üzerine eklenir. Nötrleşme anında indikatör renk değiştirir ve baz ilavesi durdurulur.
Bu ana dönüm(ekvalens) noktası denir. Dönüm noktasında, nH+ = nOH– (pH = 7) dir.
Bu olayla ilgili ilave edilen baz hacmine karşı pH derişimi grafiği

ph_degisim_grafigi
şeklinde olur.
Titrasyon eğrisinde pH ın 7 olduğu noktada,
Masit Vasit tasit = Mbaz Vbaz tbaz eşitliği yazılabilir.
M: Molar derişim (M) V: Hacim (L)
t: Tesir değerliği

titrasyon_ornek
titrasyon_cozum

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)