Zayıf Asit ile etiketlenmiş başlıklar

Tampon Çözeltiler

Tampon Çözeltiler Bir zayıf asit ve tuzu veya bir zayıf baz ve tuzunu içeren çözeltilere tampon çözelti denir. Zayıf asit ve tuzunu içeren tampon çözeltilerde pH > 7 dir Hidroliz Bir iyonun su ile H3O+ ve OH- iyonu oluşturmak üzere reaksiyona girmesine hidroliz denir. a. Kuvvetli asit – Kuvvetli

Kuvvetli ve Zayıf Asit ve Bazlarda pH ve pOH

Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH ve pOH Kuvvetli asit ve bazlar suda tamamen iyonlaştıklarından çözelti derişiminden H+ ve OH– iyonlarının derişimi bulu-nabilir. ÖRNEK :0,4 gram NaOH katısı 10 L suda çözülüyor. Oluşan çözeltinin pH değeri kaçtır? (NaOH = 40) A) 3 B) 5 C) 10 D) 11 E) 13

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)