Asit - Baz Dengesi

Tampon Çözeltiler

Tampon Çözeltiler

Tampon Çözeltiler Bir zayıf asit ve tuzu veya bir zayıf baz ve tuzunu içeren çözeltilere tampon çözelti denir. Zayıf asit ve tuzunu içeren tampon çözeltilerde pH > 7 dir Hidroliz Bir iyonun su ile H3O+ ve OH- iyonu oluşturmak üzere reaksiyona girmesine hidroliz denir. a. Kuvvetli asit – Kuvvetli baz Tuzları Kuvvetli asitle kuvvetli bazın […]

Kuvvetli ve Zayıf Asit ve Bazlarda pH ve pOH

Kuvvetli ve Zayıf Asit ve Bazlarda pH ve pOH

Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH ve pOH Kuvvetli asit ve bazlar suda tamamen iyonlaştıklarından çözelti derişiminden H+ ve OH– iyonlarının derişimi bulu-nabilir. ÖRNEK :0,4 gram NaOH katısı 10 L suda çözülüyor. Oluşan çözeltinin pH değeri kaçtır? (NaOH = 40) A) 3 B) 5 C) 10 D) 11 E) 13 ÇÖZÜM: Zayıf Asit ve Bazlarda pH […]

Suyun İyonlaşması

Suyun İyonlaşması

Suyun İyonlaşması Saf su çok az da olsa iyonlaşır. Suyun iyonlaşma denklemi, Reaksiyon denge tepkimesi olduğu için denge sabiti K = [H+] [OH] şeklinde olur. Tepkimenin denge sabiti 25°C sıcaklık ve 1 atm basınç altında 10–14 olarak bulunmuştur. Ksu = [H ] [OH ] K = 1.10–14 1.10–14 = [H+] [OH–] Nötr çözeltide H+ ve OH– […]

Asit – Baz Dengesi

Asit – Baz Dengesi

Asit ve Baz Dengesi Asit – Baz Tanımları 1. Arhenius Tanımı Suda iyonlaştıklarında ortama H+ iyonu veren maddeler asit, OH– iyonu veren maddeler bazdır Örnerğin, HNO3, HCI, HF, CH3COOH gibi maddeler su- da iyonlarına ayrıştığında, aşağıdaki denklemlere göre, H+ iyonu verirler. NaOH, Ba(OH)2 gibi maddeler suda iyonlaştıklarında OH– iyonu verdikleri için bazdırlar Arhenius tanımı bazı […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)