Biyografiler ile etiketlenmiş başlıklar

Şah Cihan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şah Cihan (Hayatı – Biyografisi) Şah Cihan, Ekber Şah’ın torunu ve Cihangir Selim Şahın oğludur. 1591’de doğdu. 1628’de tahta çıktı. Hindistan’da kurulmuş olan Türk İmparatorluğunun beşinci hükümdarı olan Şah Cihan, Hindistan’daki Türk hâkimiyetinin en parlak dönemlerinden birini yarattı. Şah Cihan, çok zengin ve muhteşem bir hükümdarlık devri yaşadı. Sanata

Şeyh Şamil – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şeyh Şamil (Hayatı – Biyografisi) Kuzey Kafkasya’nın efsanevi lideri ve “devletleşme” çabalarının en kayda değer ismi İmam Şamil, 1797 yılında Dağıstan’da Gimri (Genu) köyünde dünyaya geldi. Babası bölgenin yerli halklarından Avarlara mensup Dengau Muhammed’dir. Annesi Aşiltalı Bahu Mesedo, Avar beyi olan Pir Budah’ın kızıdır. Genç yaşında, Rus yayılmacılığına karşı

Şükrü Saraçoğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şükrü Saraçoğlu (Hayatı – Biyografisi) Mehmet Şükrü Saracoğlu, siyaset ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Başbakanı. 1887 yılında Ödemiş’te doğdu. Mülkiye Mektebi’ni (1909) bitirdikten sonra İzmir liselerinde öğretmenlik yaptı. Birinci Dünya Savaşı yılarında Cenevre Siyasal Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. İkinci dönem çalışmalarına başlayan T.B.M.M.’ye, İzmir milletvekili olarak katılan Mehmet Şükrü

Fahri Korutürk- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fahri Korutürk (Hayatı – Biyografisi) 6.CUMHURBAŞKANI   GÖREV SÜRESİ   6 NİSAN 1973 6 NİSAN 1980   1903 yılında İstanbul’da doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebi’ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu’nu, 1933 yılında Deniz Harp Akademisi’ni bitirdi. Deniz Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Roma, Berlin ve Stokholm’de Deniz Ataşesi

Farabi- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Farabi (Hayatı – Biyografisi) Asıl adı, Muhammed bin Muhammed bin Tahran bin Uzlugdur. 870 tarhinde Farab [Otrar] kentinde doğdu. Farabi [Farablı] diye anılır. Medrese öğrenimi gördükten sonra, Harranda felsefe araştırmaları yaptı. Halepte Hemedani hükümdarı Seyfüddevlenin konuğu oldu. Arap ülkelerinde yaşamıştır. 950 tarihinde Şamda vefat etti.   Aristonun etkisinde kaldı.

Faruk Nafiz Çamlıbel- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Faruk Nafiz Çamlıbel (Hayatı – Biyografisi) Hecenin Beş Şairi’nden biri olan Faruk Nafiz Çamlıbel 898’de İstanbul’da doğdu. Tıp öğrenimini yarıda bırakıp bir süre gazetecilikle uğraştıktan sonra, 1922-1946 arasında Kayseri, Ankara ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği yaptı. 1946’dan 27 Mayıs 1960’a kadar Demokrat Parti’den İstanbul milletvekili olarak TBMM’de bulundu.   27

Fatih Kısaparmak- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fatih Kısaparmak (Hayatı – Biyografisi) 1961 yılında Elazığ’da doğdu. Annesi Yıldız Hanım, ülkemizin birçok il ve ilçesinde binlerce aydın insan yetiştirmiş, emekli bir ilkokul öğretmeni; babası Necip Bey ise, sırasıyla ortaokul ve öğretmen okulu müdürü, il milli eğitim müdürü, ortaöğretim genel müdürü ve bakanlık teftiş kurulu başkanı olarak hizmetler

Fatih Sultan Mehmet- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fatih Sultan Mehmet (Hayatı – Biyografisi) Yedinci Osmanlı padişahı ve İstanbul’un Fatihi.   Saltanatı: 1451-1481 Babası: II. Murat Han – Annesi:Hatice Alime Hüma Hatun Doğumu: 30 Mart 1432 Vefatı: 3 Mayıs 1481   Sultan Murat Han, oğlu şehzade Mehmet’i yalnız din ve fen ilimlerinde yüksek bir tahsil yaptırmak ve

Fazıl Hüsnü Dağlarca- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fazıl Hüsnü Dağlarca (Hayatı – Biyografisi) 1914 yılında İstanbul’da doğdu.Kuleli Askeri Lisesi’ni (1933), Harp Okulu’nu (1935) bitirdi, piyade subaylığıyla doğu ve orta Anadolu’nun, Trakya’nın bir çok yerlerini dolaştı, orduda hizmeti on beş yılı doldurunca, önyüzbaşı iken askerlikten ayrıldı (1950), Çalışma Bakanlığı İş Müfettişi olarak İstanbul’da çalıştı (1952-1960), Aksaray’da Kitap

Ferdi Tayfur- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ferdi Tayfur (Hayatı – Biyografisi) Gerçek ismi Ferdi Tayfur Turanbayburt’tur. 1945 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. Necla Nazır ile yaşamaktadır.   Ferdi Tayfur Hayatı Yaşamı Biyografisi 1945 yilinda Adana Hurriyet Mahallesi’nde dunyaya geldi. Unlu tiyatro ve dublaj sanatcisi Ferdi Tayfur hayrani olan baba Cumali en kucuk ogluna Ferdi Tayfur adini

Fevzi Çakmak- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fevzi Çakmak (Hayatı – Biyografisi) GÖREV SÜRESİ: 12 Temmuz 1922 – 3 Mart 1924 (Orgeneral) 3 Mart 1924 – 12 Ocak 1944 (Mareşal) Mareşal ÇAKMAK;1876 yılında İstanbul’da doğdu. 1895 yılında Teğmen rütbesi ile Harp Okulu’nu bitirdikten sonra, aynı yıl girdiği Harp Akademisi’ni 1898 yılında bitirerek Kurmay oldu. Bu tarihten

Fuzuli- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fuzuli (Hayatı – Biyografisi) 1495 yılında Irak’ın Hille şehrinde doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. iyi bir öğrenim gördü. Bağdat’ın fethinden sonra Kanuni Sultan Süleyman’a ve devletin ileri gelenlerine kasideler takdim etti. Böylece dikkatleri çekti. Kendisine dokuz akçelik bir maaş bağlandı. Hayatı Hille, Bağdat ve Kerbelâ dolaylarında geçti. Bir veba salgını

Mimar Sinan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mimar Sinan (Hayatı – Biyografisi) Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu, 17 Temmuz 1588’de İstanbul’da öldü. Doğum tarihi kesin değildir. Ailesine ve yaşamına ilişkin bilgiler, çağdaşı Sâi Mustafa Çelebi’nin onun ağzından yazdıklarına, mimarbaşı olduğu dönemden kalan yazışmalara, kendi vakfiyesine ve yazarı bilinmeyen belge ve kitaplara dayanmaktadır. Kaynaklara göre Sinan, I.Selim (Yavuz)

Münir Nurettin Selçuk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Münir Nurettin Selçuk (Hayatı – Biyografisi) 1901’de İstanbul’un Sarıyer semtinde doğdu. Doğum tarihi için çeşitli kaynaklarda 1899, 1900, 1902 tarihleri de gösterilmiştir. Divanı Hümayun muavini ve Darülfünun ilahiyat Şubesi muallimlerinden Mehmed Nuri Bey ile Fatma Hanife Hanım’ın oğludur. On beş yaşında Darü’lFeyzi Musiki Cemiyeti’ne öğrenci olarak girdi. Üç yıl

Şemseddin Sami – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şemseddin Sami (Hayatı – Biyografisi) İlk ansiklopedistimiz, ilk romancımız, ilk sözlükçümüz, ilk gazetecilerimizden Şemseddin Sami, Yanya’nın Fraşeri kasabasında doğdu. Babası, o bölgenin Tımarbeyi Halit Bey’dir. Ailesi, Fatih dönemine çıkar. Devlete hizmet etmişlerdir. Çevresinin, tek söz sahibi ailesinin oğlu olduğu için, çok itinalı yetiştirildi. İlk öğrenimini özel olarak yapmıştır. Orta

Timur – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Timur (Hayatı – Biyografisi) Timur, kendi adıyla anılan büyük Türk İmparatorluğu’nun kurucusudur. 8 Nisan 1336’da, Türkistan’ın Keş şehrinde dünyaya geldi. Semerkand’ın güneyinde bulunan bu yerin bu günkü adı “Yehr-i Şebz”dir. Babası, Barlas oymağının beyi Turagay (Turgay), annesi Tekine Hatun idi. Barlas boyu Orta Asya’dan gelen bir Türk kavmidir. O

Uluğ Beğ – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Uluğ Beğ (Hayatı – Biyografisi) Türk Dünyası’nın 15’inci asırda yetiştirdiği en büyük astronomi bilgini ve Timur Han’ın torunu olan Uluğ Bey, 22 Mart 1394’te Güney Azerbaycan’daki Sultaniyye’de doğdu. İyi bir eğitim görerek, 13 yaşındayken Horasan ve Maveraünnehir eyaletlerine hakan naibi oldu. Başkent seçtiği Semerkant’ta, müstakil bir hükümdar gibi hareket

Yaşar Doğu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yaşar Doğu (Hayatı – Biyografisi) Ünlü Türk güreşçisi Yaşar Doğu, 1915 yılında Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğdu. Dedesinin köyü olan Emirli’de büyüdü. Güreşe orada başladı. 1938 yılında Ankara’da askerliğini yaparken minder güreşine çıktı. Bir yıl içinde millî takıma yükseldi. On iki yıl süreyle (1939-1951) Ay-Yıldızlı mayo altındaki

Yollug Tigin – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yollug Tigin (Hayatı – Biyografisi) Orhun Kitâbeleri’nin yazarı (7.yy.sonları – 8.yy. başları). Göktürk hakanlarından Kapağan Kağan’ın en küçük oğlu. Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin adına dikilen mezar taşlarını Tonyukuk’un emriyle kaleme aldı. Yazıtlardan da anlaşıldığı gibi bilgin bir kişiydi. Türkçeyi çok iyi biliyordu. Yollug Tigin, akıcı bir üslupla Türklerin

Yusuf Has Hacip – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Yusuf Has Hacip (Hayatı – Biyografisi) Karahanlı Devleti döneminde yaşayan Yusuf Has Hacib, Balasagun şehrinde 1017 yılında doğdu. Ailesinin, dönemin ileri gelenlerinden olduğu tahmin edilmektedir. İlk eğitimini Balasagun’da aldı. ‘Has Hacib’ unvanını almadan önce ‘Balasagunlu Yusuf’ olarak tanınıyordu. Onu bütün dünyaya tanıtan ünlü eseri Kutadgu Bilig’i 50 yaşlarında yazdı.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)