cocuk ile etiketlenmiş başlıklar

-K- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-K- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Kancı Kançı Kapgar Karaca Karaça Karak Kargılaç Karlıgaç Katun Katunkız Kayacık Kayaçık Kayça Kaynak Kazanç Kazkatun Kekik Keklik Kepez Kesme Keyken Kezlik Kımız Kımızın Kımızalma Kımızalmıla Kırçiçek Kırgavul Kırlangıç Kıvanç Kıvılcım Kızdurmuş Kızılalma Kızılalmıla Kızılbörü Kızılelma Kızılkurt Kızkuş Kimzin Kobuz Konat Konçuy

-M- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-M- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Mengü Mengüberdi Mengükulu Mınar Menli Monçuk Munsuz Muyan   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

(O-Ö) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(O-Ö) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Ocak Oçak Odguç Oğlagu Oğlagukatun Oğur Okşan Okşançı Olca Olcay Olcayterken Ordu Orunçak Oya Ödül Ögreyük Öğünç Öğüt Öküş Ötük Ötüken Övünç Öyrüm Öyük Özge Özük Özürgen Özrüm   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten

-P- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-P- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Pamuk Paşabegim Petek Pınar Pıtırak Pıtrak   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

(S-Ş) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(S-Ş) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Sadak Sağanak Sağnak Sakık Salcan Salılay Sandıvaç Sarıbörü Sarıkurt Sarmaşık Satı Satılmış Sebük Seçkin Selçen Selek Selenge Seli Semenek Semürgük Sengeç Sevgi Sevilsin Sevim Sevinç Sevindi Sevindik Sevinsin Sevük Seyhun Seykün Sezen Sezer Sezik Sırça Sırıçga Sırlığ Sırma Silig Sokulgan Söğüt Sukak

-T- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-T- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Tabrak Tabulgu Tadgun Tadu Tağlan Taktı Talkık Talpır Talu Tamduk Tamgalı Tamgalık Tamuk Tan Tanatmış Tanguk Tanrıkulu Tanrıverdi Tanrıvermiş Tapılgu Tapılguç Tapış Taprak Tapu Tapusak Tapuş Tarı Tarım Tartar Tartış Tatık Tayık Taytuğlu Tegin Tegir Temren Tengelgüç Tengelgün Tengiz Tengrikulu Terken Terkenkatun

(U-Ü) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

(U-Ü) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Uçmak Uğur Ular Ulas Uldız Ulun Ulus Umay Umunç Umut Uygul Ülker Ülkü Ülkücü Ülkülü Ürçgün Ürün Ürüng Ürüngkaş Üstem Üstün Üyründü Üzüm   |» “Öz Türkçe Adlar (Kız)” Sayfasına Dön! « |   Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

-Y- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız)

-Y- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adlar (Kız) Yağmur Yağuk Yakşı Yaldrık Yaldruk Yalın Yamar Yamgur Yankı Yapağı Yapınç Yapırgak Yaprak Yarkın Yarmakan Yarpuz Yaruk Yarukyıldız Yaşar Yaşın Yayık Yazuksuz Yelkin Yemşen Yeter Yetigen Yetrim Yıldız Yıldızlı Yıpar Yinçü Yingçe Yingçegüzel Yingçeyakşı Yolak Yoldruk Yonca Yonçka Yorınça Yorınçga Yoruk Yörgenç

-A- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-A- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları ABA: Saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’,’’abla’’ , bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır. ABADAN: 1- Cömert, verici 2- Bağışlayıcı, gönül yapıcı ABAK: Temiz, iffetli, namuslu kişi ABAKA: Yakın akraba, amca çocuğu ABAKAN: Alicenap ABAKAY: 1- Yakın akraba, yeğen, amca

-B- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-B- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları BABAT:Cins, Tür BABRAK: Hızlı, çevik, atletik BABÜR: Kaplan cinsi, yırtıcı bir hayvan BACI: Kız kardeş BAÇAK: Bir çeşit zırh (Dize geçirilen bir zırh) BAÇMAN: Başlık, Tolga BADAN: Batan (Batmaktan…Güneşin batışı) BADUR: Batur, bagatur, kahraman BADURUK: (Badruk) 1- Sadık, güvenilir 2- Batur, kahraman

(C-Ç) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

(C-Ç) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları CABADAK: Hayret, şaşma CABALAK: Yabalak, yaygın CAĞIMDA: Yaratıcı, üretken CAĞIMDI: Lütufkar, iltifat eden CAĞLI: Namuslu, dürüst CAKŞI: Yakşı, yakışıklı, güzel CALMAN: Yalman CAMAN: 1- Yaman, 2- Kam, büyücü CAMANBAY: birl. Caman/Bay..Şamanist gelenekte, obanın büyücüsü,doktoru, kötü ruhları kovan kişi CAMUGA (Camuka) Kızgın, asabi

-D- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-D- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları DADAK:Değme, dokunma, tatma DADAL: Tat alan, sezen, farkına varan DAĞ: (Tağ,tağ,tak,tav) Dağ…mec. genişlik, büyüklük, ululuk,heybet DAĞAÇA: Dağ gibi heybetli DAKAK: Ucu ataşli ok DAL: 1-Ayrı, bölünmüş 2- saldırı, büyüme, yayılma 3- batma, çıkma 4- yalınlık, çıplaklık DALAN: koridor, dehliz DALAŞ: Döğüş, karşılıklı

-E- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-E- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları EBİN:(Evin) Tane, öz EBİNÇ: Refah, huzur EBİRİ: Erim, erdem, fazilet EBREK: Dayanıklı, sebatkar EBREN: 1- Evren, kainat 2- Felek, talih EBRET: Ayrılım, ihtilaf EBRÜK: Dayanıklı, sebatkar ECE: (Eçe) ECEVİT: 1- Çalışkan ,, aktif 2- haşarı, yaramaz EÇE: 1- Dahi, çok akıllı, çok

-G- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-G- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları GALI:Kalın, Hediye, bağış, çehiz GALIN: Hediye, çehiz GAMAĞ: Bütünlük, bütün, tüm GARA: Kara GARACU: Sivil, resmi olmayan GARGILI: Kargılı, mızraklı GASPAK: Süslü, müzeyyen GAYIR: (Kayır) 1- Taraf, destek, kayırma 2- Lütuf, ihsan, hediye GAYURMUŞ: Kayırmış GAZAN: (Kazan) 1- Kazanma, kazanç, üstünlük 2-

-H- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-H- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları NOT: Türkçe’de h harfi yoktur. Ancak zamanla “K” harfi ile başlıyan bazı kelimeler H harfi ile başlamıştır. HAN:1- Devlet başkanı 2- Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici HANIM: 1- Han’ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han’ın evdeşi (Hatun) 4-

(I-İ) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

(I-İ) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları IDAÇU: Muhafız, koruma IDUĞ: (Iduk) Kutsal, tanrısal IĞAÇ: 1- Ağaç, ağaçlıklı bölge 2- Fersah IĞAR: Kıymetli, ağır IĞDIR: 1- İyi, hoş, hoşluk 2- Yetkin, ehil IĞIRCIK: Fecir ILAÇIN: Laçin, şahin kuşu ILANKU: 1- Kıvrak, atletik 2- Ulu, Ululanmış, yüce ILDIR: 1- Ürküt,

-K- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-K- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları KAAN:(Kagan) Kagan sözcüğünün Moğol ağzındaki söylenişi KABA: Büyük, iri, şişkin KABAK: 1- Kapalı, kabuklu 2- Kabarık KABAL: Kapalı, zindan, mahpus KABAMIŞ: Kapalı, güçlü, mahfuz KABAN: 1- Kapan, kapıcı 2- Kabarık, asi, isyankar 3- Dik yokuş KABAR: 1- Kabarık, asi, kabadayı 2- Kapan

-M- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-M- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları MAMAK:Sakin, kendi halinde MAMAY: Sakin, munis MAMIŞ: 1- Saygılı, söz dinler 2- Saygı MANAS: 1- Huy, mizaç 2- Heybet, heybetli MANAY: Saha, bölge, mıntıka MANÇO: Mengü, sonsuz MANÇU: Mengü, sonsuz MANGALAY: 1- Alın, yüz, cephe 2-Süvari, iyi ata binen MANGU: Mengü, bengü,

(O-Ö) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

(O-Ö) Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları OBA:1- Yurt, mekan, mesken,diyar, çadır, mahalle 2- kabile, aşiret OBAR: Ev, baraka OBEN: 1- Genç aygır 2- Erkek deve yavrusu OBULAZ: (Oblas, oflas) 1- Gözü pek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü. OBUT: Şeref, haysiyet OBUZ: Kaynak, menba OCAK: (Otak, odak) Ateşlik, ateş

-P- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları

-P- Harfiyle Başlayan Öz Türkçe Adların Anlamları PARS:Leopar PARSAK: 1- Acıma duygusu, merhamet 2- Porsuk PAŞA: Baş komutan, general. ( Bu sözcük, bazı dilbilimcilerimize göre, Baş-Şad, bazılarına göre de Baş- Ağa birleşimi ve zamanla ağız değişimiyle bu biçime gelmiştir. PEÇEN: Çayır, çimen, çayırlık, otlak PEÇENEK: 1- Otlak, çayırlık 2-

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)