cümlede anlam çözümlü örnek sorular ile etiketlenmiş başlıklar

Cümlede Anlam Çözümlü Örnek Sorular II

Cümlede Anlam Çözümlü Örnek Sorular II Örnek: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlamı belirginleştirmek için karşıt durumlardan yararlanılmıştır? A) Film o kadar sıkıcı idi ki, sonunu beklemeden televizyon kapattı. B) Mademki sözümü dinlemiyorsunuz, ben de bir daha bu konuda isteseniz de konuşmam. C) Sanki suçlu kendisi değilmiş gibi sakin sakin etrafını

Cümlede Anlam Çözümlü Örnekler Sorular

Cümlede Anlam Çözümlü Örnekler Sorular Örnek: I. Yazı; düşünceyi, duyguyu saptayan ve aktaran bir araçtır. II. Nerede insan varsa orada hem iyilik hem kötülük vardır. III. Yazarın ilk romanı, ilginç konusuyla bir ilk kitap olmanın çok ötesinde. IV. Yolculukla ilgili Nedim Gürsel: “Hayal gücümüzü besleyen bir arzudur.” diyor. V.

Cümle

Cümle Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir işi, bir isteği tam olarak anlatmak için bir araya getirilmiş söz veya sözcük topluluğuna “cümle” denir. Cümlede Öznellik ve Nesnellik Öznel Cümleler Söyleyenin kişisel görüşlerini yansıtan cümlelerdir. Kişisel oldukları için ispatlanması pek mümkün olmayan anlamlar taşırlar. Günlük yaşamda kullandığımız “beğeni, sitem, kınama, yakınma,

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)