Cümlede Anlam Çözümlü Örnekler Sorular

Cümlede Anlam Çözümlü Örnekler Sorular

Örnek:

I. Yazı; düşünceyi, duyguyu saptayan ve aktaran bir araçtır.
II. Nerede varsa orada hem iyilik hem kötülük vardır.
III. Yazarın ilk romanı, ilginç konusuyla bir ilk olmanın çok ötesinde.
IV. Yolculukla ilgili Nedim Gürsel: “Hayal gücümüzü besleyen bir arzudur.” diyor.
V. Konuları zamanında tekrar ettiği için her şeyi tam öğrendi.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki cümle çeşitlerinden hangisi yoktur?

A) Tanım B) Öznel C) Koşul – Sonuç D) Neden – Sonuç E) Amaç – Sonuç

Çözüm:
I. cümle “tanım”
II. cümle “koşul – sonuç”
III. cümle “öznel”
V. cümle “neden – sonuç” anlamı taşımaktadır.
IV. cümle ise “amaç” anlamı taşımadığı için buna yönelik bir cümle verilmemiştir.
Yanıt E

Örnek:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş bir beklenti” söz konusudur?

A) Televizyonun verdiği her mesajın doğru olduğu söylenemez.
B) İşini bitirmese de buraya gelecek, endişelenme!
C) Mahallece televizyon izlemek, halkın sinema zevkini yeniden biçimlendirdi.
D) şiir kitabında yalnızlığı, yalnızları ve umutsuzluğu işleyeceğini düşünmüştük.
E) Anlatımı etkili kılmak için kullandığı sanatlar diline ağır bir hava vermiş.

Çözüm:
D seçeneğinde şiir kitabının konusuyla ilgili bir beklentinin boş çıktığı, yani gerçekleşmediği dile getirilmiştir.
Yanıt D

Örnek:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur?

A) Onu olduğu gibi kabul etmesini söyledim.
B) Bir de aldığı gibi getirmesini öğrense.
C) O geldiği gibi gitmesini de biliyor.
D) Konuştuğu gibi yazmak için çok özen gösteriyor.
E) Çalışmayı sevdiği gibi eğlenmeyi de seviyor.

Çözüm:
B seçeneğinde aldığı bir nesneyi bozmadan veya zamanında getirmeyen bir kişiden yakınılmıştır.
Yanıt B

Örnek:
Aşağıdakilerin hangisinde “Hızlı koşsa da yetişemez.” cümlesinde olduğu gibi, belirli bir koşul gerçekleştiği halde istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır?

A) Kar yağsa da yollar kapanmaz.
B) Trafik sıkışık da olsa geç kalmaz.
C) Zaman az da olsa işini yarım bırakmaz.
D) İşi acele de olsa uğramadan gitmez.
E) Erken yatsa da uyuyamaz.

Çözüm:
“Erken yatsa da uyuyamaz.” ifadesinde belirli bir koşul gerçekleştiği halde istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı söz konusudur.
Yanıt E

Örnek:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “karşılaştırma” söz konusu değildir?

A) O, hemen her konuda bildiğini tam bilir.
B) Öğretmen, sınıfın en çok konuşanını öne oturttu.
C) O, sanatçılar arasında eşi az bulunur bir insandı.
D) Çocukların en beceriklisini bulup getirmişti.
E) Ona aldığım kalem daha çok benim işime yaradı.

Çözüm:
A seçeneğinde herhangi bir karşılaştırmaya gidilmemiştir. Diğer seçeneklerde çeşitli şekillerde karşılaştırma yapılmıştır.
Yanıt A

Örnek:
(I) Yabancı yazarlar, bizdeki fıkra yazarlarının gazetede her gün, hiç ara vermeden yazdıklarını duyunca çok şaşırıyorlar. (II) Onlar için bu, yapılmayacak, inanılmaz bir iştir. (III) Onlarda, bizdeki fıkra yazarı yerine, yorumcu denilen yazarlar vardır. (IV) Bunlar ancak kendi uzmanlıkları içine giren konularda, haftada iki, en çok üç gün yazarlar. (V) Oysa bizler, bilmediğimiz hiçbir konu olmadığından, hangi taşı kaldırsanız altından çıkar, her konuda görüş bildiririz.

Yukarıdaki parçı oluşturan cümlelerin hangisinde bir “alaya alma” söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Çözüm:
V. cümlede ” oysa, bizler, bilmediğimiz hiçbir konu olmadığından,…” ifadesi alaya alma anlamını taşımaktadır.
Yanıt E

Örnek:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “sezgi, tahmin” söz konusu değildir?

A) Bu olayın böyle sonuçlanacağını ben çok önceden anlamıştım.
B) Nasıl bir mutluluk içinde bulunduğunu gözlerinden okuyordum.
C) Bu sırrı, sonsuza değin yüreğimde taşıyacağıma söz veriyorum.
D) Bu konuyu, onun yanında rahatça konuşabileceğimi sanıyorum.
E) Paraya düşkün biri olduğunu konuşmalarından çıkarmıştım.

Çözüm:
A, B, D ve E seçeneklerinde “sezgi, tahmin” söz konusudur. C seçeneğinde ise “söz veriyorum” ifadesi kesinlik bildirmektedir.
Yanıt C

Örnek:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “takdir etme, beğenme” söz konusudur?

A) Sanatçı, son oyununda kişilerin çoğunu, çıkarını gözeten, kurnaz insanlar arasından seçmiş.
B) O, tiyatro ve sinemaya ilgi duyan, bu alanlarda kimi çalışmaları bulunan, kendi halinde, sıradan bir yazardır.
C) Bu yazar, sorunlara çözümleyici ve iyimser bir tavırla yaklaşan, değişik görüşlere açık bir insandır.
D) Bu yazarın oyunları, kimi çevrelerde olumlu, kimi çevrelerde de olumsuz eleştirilere konu olmuştur.
E) Yazar, bu yapıtında toplumsal sorunları yansıtmayı amaçladığını söylüyor.

Çözüm:
A, D ve E'de nesnellik ön plandadır. B'de beğenmeme anlamı söz konusudur. Sorunun doğru yanıtı olan C'de ise” takdir etme, beğenme” vardır.
Yanıt C

Örnek:
(I) Sanatçı, öykülerinde daha çok toplumumuzun kırsal alanlarda yaşayan insanların yaşamını, onların doğa ve çevre ile olan ilişkilerini yansıtır. (II) Anlatımda günlük konuşma dilinin inceliklerinden ustaca yararlanarak, kısa ve anlamca yoğun cümleler kurmaya büyük bir özen gösterir. (III) Zaman zaman, doğup büyüdüğü Trakya yöresinin yerel sözcüklerini de özgün biçimleriyle kullanır. (IV) Yerel dili, yerel sözcükleri kullanacağım derken, yadırgatıcı olmaktan kaçınır, hiçbir zaman yapaylığa düşmez.(V) Onun bu sözcükleri kullanımdaki amacı, okurlarına, dilimizin sözcük yönünden ne kadar zengin olduğunu göstermektedir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “beğenme” söz konusudur?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) IV. ve V.


Çözüm:
II. cümlede “günlük konuşma dilinin inceliklerinden ustaca yararlanarak “ile “özen gösterir”; IV. cümlede ise “… yadırgatıcı olmaktan kaçınır, hiçbir zaman yapaylığa düşmez” sözleri beğeniyi vurgulamaktadır.
Yanıt C

Örnek:
(I) Anadoluhisarı'nın bulunduğu bölgenin tarihi, eskiye dayanıyor. (II) Kaynaklara göre, Anadoluhisarı, Boğaz'dan geçişleri kontrol etmek amacıyla Yıldırım ıt tarafından yaptırılmış. (III) Yapılırken kullanılan malzemeler arasında, Bizans yapılarından alınmış taşlar da var. (IV) Bu durum, burada eski bir Zeus Tapınağı'nın bulunduğu yolundaki düşünceleri daha da güçlendiriyor. (V) Boğaz'ın en dar yerinde, Göksu Deresi kıyısında bulunan bu bölgenin, bugün olduğu gibi, Osmanlı öncesinde de yerleşim alanı olarak kullanıldığı çeşitli kaynaklarda belirtiliyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler “tahmin” niteliği taşımaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Çözüm:
“Bu durum, burada eski bir Zeus Tapınağı'nın bulunduğu yolundaki düşünceleri daha da güçlendiriyor.” cümlesi “tahmin” niteliği taşımaktadır.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)