Cümlede Anlam

Cümlede Anlam Çözümlü Örnek Sorular II

Cümlede Anlam Çözümlü Örnek Sorular II

Cümlede Anlam Çözümlü Örnek Sorular II Örnek: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlamı belirginleştirmek için karşıt durumlardan yararlanılmıştır? A) Film o kadar sıkıcı idi ki, sonunu beklemeden televizyon kapattı. B) Mademki sözümü dinlemiyorsunuz, ben de bir daha bu konuda isteseniz de konuşmam. C) Sanki suçlu kendisi değilmiş gibi sakin sakin etrafını süzüyordu. D) Dışarısı günlük güneşlik, sımsıcak, […]

Özdeyişler (Vecize) ve Atasözleri

Özdeyişler (Vecize) ve Atasözleri

Özdeyişler (Vecize) ve Atasözleri Özdeyişler (Vecize) Özdeyişler tanınmış insanların kişisel deneyimlerini aktardıkları özlü sözlerdir. ÖSS’de yakın anlamlı cümle sorularının bir bölümü özdeyişlerden seçilmektedir. Vecizeler gerçek anlamlı olabildikleri gibi mecaz anlamlıda olabilirler. Bu noktada özellikle özdeyişin ilettiği mesaja dikkat edilmelidir. Aşağıda bazı özdeyişler örnek olarak sıralanmıştır: Aile, kralların bile giremediği bir kaledir. (Emerson) Akıl yaşta değil […]

Cümle Yorumu

Cümle Yorumu

Cümle Yorumu   Değerlendirilen cümlelerle ilgili anlam çıkarımı yapma işi cümle yorumudur. Cümle yorumu ile ilgili sorularda istenen: Verilen cümleden ulaşılacak yargı, Verilen cümleyle anlamca en yakın yargı, Verilen cümleden ulaşılamayacak yargı Verilen cümleyle anlamca uyuşmayan (çelişen) yargıdır. Bu soruların çözümünde; Örnek cümlenin tam olarak hangi mesajı ilettiği belirlenmeli. Örnek cümledeki anahtar sözcükler tespit edilmeli, […]

Cümlelerde Olumluluk – Olumsuzluk

Cümlelerde Olumluluk – Olumsuzluk

Cümlelerde Olumluluk – Olumsuzluk   Olumlu Cümleler Belirtilen durumun gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini ifade eden cümlelerdir. Aşağıda olumlu cümlelerin çeşitli örnekleri sıralanmıştır: Ödevlerini zamanında yapıyor. Yapmıyor değil. Amcam çok başarılıdır. Amcam başarısız değil. Öğrenci dediğin ders çalışmaz mı? Olumsuz Cümleler Cümledeki yargının gerçekleşmediğini ya da gerçekleşmeyeceğini vurgulayan yargılardır. Bu tarz cümleler çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. […]

Cümlede Anlatım Özellikleri

Cümlede Anlatım Özellikleri

Cümlede Anlatım Özellikleri Doğrudan Anlatım Bir kişinin sözünü aynen koruyarak yazıda vermektir. Parçada yer alan tanık göstermeler de genellikle doğrudan aktarmalarla yapılır. Yıllardır bu proje üzerinde çalışıyorum, dedi. Yahya Kemal : “Kökü mazide olan âtiyiz.” diyor. Dolaylı Anlatım Bir kişinin sözünü içerik açısından değil, aktarım açısından değiştirerek vermektir. Yıllardır bu proje üzerinde çalıştığını söylüyor. Mecazlı […]

Cümle Vurgusu

Cümle Vurgusu

Cümle Vurgusu   Kullanılan cümlelerde bazı kelimeler veya kelime grupları daha baskılı ifade edilir. Buna cümle vurgusu denir. Dilimizde vurgunun bazı kuralları vardır. Vurgu kurallarını şöyle özetleyebiliriz: 1) Fiil cümlesinde (devrik değilse) vurgu yüklemin hemen önünde bulunur. Yazar bu romanda yurt gerçeklerini dile getiriyor. (vurgulanan: yurt gerçeklerini) Yurt gerçeklerini yazar bu, romanda diler getiriyor. (vurgulanan:bu […]

Cümlede Anlam Çözümlü Örnekler Sorular

Cümlede Anlam Çözümlü Örnekler Sorular

Cümlede Anlam Çözümlü Örnekler Sorular Örnek: I. Yazı; düşünceyi, duyguyu saptayan ve aktaran bir araçtır. II. Nerede insan varsa orada hem iyilik hem kötülük vardır. III. Yazarın ilk romanı, ilginç konusuyla bir ilk kitap olmanın çok ötesinde. IV. Yolculukla ilgili Nedim Gürsel: “Hayal gücümüzü besleyen bir arzudur.” diyor. V. Konuları zamanında tekrar ettiği için her […]

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar II

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar II

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar II 34. Karşıtlık İfadelerde karşıt durumları dile getirmektir. Kimi kez aynı varlığın karşıt durumları, bazen de farklı varlıkların karşıt durumları sorulabilir. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz 35. Kesinlik Herhangi bir olasılığa meydan vermeyecek derecede netlik ifade eden cümlelerdir. Artık bu konuyu gündeme getirmeyeceksiniz. 36. Kişileştirme (Teşhis) İnsan dışındaki varlıklara insani özelliklerin verilmesidir. Ay […]

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar Aşağıda cümlelerin taşıdığı bazı anlamlar ve örnekleri alfabetik sıraya göre verilmiştir: 1. Abartma Bir varlığı olduğundan büyük veya küçük gösteren cümlelerdir. Seni dünyalar kadar seviyorum. 2. Alay Bir kimseye karşı küçük düşürücü ifadeler barındıran cümlelerdir. Ne kadar çalışkan olduğu karnesindeki sıfırlardan anlaşılıyor! 3. Aşamalı Durum Bir durumun aşamalı olarak değişmesini anlatan ifadelerdir. […]

Birleşik Yargılar

Birleşik Yargılar

Birleşik Yargılar Sebep – Sonuç İlişkisi Gerçekleşmiş bir fiilin “hangi nedenle” yapıldığını anlatan cümlelerdir. Aşağıda neden-sonuç cümleleriyle ilgili başlıca kalıplar ve örnekler sıralanmıştır. Örnek: (I) O, işlediği konuları genellikle Osmanlı imparatorluğu’nun çöküş döneminin başladığı 17. ve 18. yüzyıldan alır. (II) Oyunları o dönemin düşünüş biçimini, törelerini karikatürize ettiğinden değerlidir. (III) Güldürme öğesine bağlı kalarak bilgili […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)