Cümlelerde Çeşitli Anlamlar II

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar II

34. Karşıtlık
İfadelerde karşıt durumları dile getirmektir. Kimi kez aynı varlığın karşıt durumları, bazen de farklı varlıkların karşıt durumları sorulabilir.

 • Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz
 • 35. Kesinlik
  Herhangi bir olasılığa meydan vermeyecek derecede netlik ifade eden cümlelerdir.

 • Artık bu konuyu gündeme getirmeyeceksiniz.
 • 36. Kişileştirme (Teşhis)
  İnsan dışındaki varlıklara insani özelliklerin verilmesidir.

 • Ay ışığı umutsuzca bakıyor
 • Çimenler, ağaçlar bana küsmüş
 • 37. Kızgınlık (Öfke)
  Sözü söyleyen kişinin öfkesini yansıtan cümlelerdir.

 • Ne boş boş geziyorsun sokakta.
 • 38. Küçümseme
  Bir kişinin veya durumun özelliklerini küçük görme durumunu anlatan cümlelerdir.

 • Adam olacak da bize bakacak
 • Sen kim okul okumak kim?
 • 39. Meydan Okuma
  Bireyin bir veya rakip karşısında korkmadığını çekinmediğini belirtmesidir.

 • El mi yaman Bey mi yaman göreceğiz işte meydan.
 • 40. Onaylama
  Gerçekleştirilen bir işin doğru olduğunu anlatan cümlelerdir.

 • Konuşmacının sözleri gayet yerindeydi.
 • 41. Öğüt (Nasihat)
  Kişilere yol gösteren cümlelerdir.

 • Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.
 • 42. Öneri
  İnsanlara teklifte bulunma, bir şeyi önerme anlamı veren cümlelerdir.

 • Üniversite tercihlerini yaparken rehberlik servisinden yardım almak doğru olmaz mı?
 • 43. Önyargı
  Bir veya kişi hakkında temelsiz ifadeler barındıran cümlelerdir.

 • Bu dizi hayatta tutmaz.
 • 44. Özlem
  Bir kişiyi özleme durumunu anlatan cümle veya dizelerdir.

 • Ne de güzeldir şimdi yaylaların havası
 • 45. Pişmanlık
  Bireyin geçmişte bulunduğu bir davranışın yanlış olduğunu düşünmesidir.

 • Dilim kopsaydı da sana bağırmasaydım.
 • 46. Rica
  Bireyin kibar bir şekilde istekte bulunduğu cümlelerdir.

 • Bu belgeyi Ahmet Bey’e verebilir misiniz?
 • 47. Şaşma
  Hesapta olmayan bir karşısında şaşırma ifade eden cümlelerdir.

 • Bir de karşımda askerlik arkadaşımı görmeyeyim mi?
 • 48. Sezgi
  Bireyin geleceğe yönelik tahminlerde bulunduğunu belirten cümlelerdir.

 • Toplantıdan sıkıldı ki yüzünü ekşitmeye başladı.
 • 49. Sitem
  Bireyin kırılıp üzüldüğünü belirten sözlerdir.

 • Hani beni de gezmeye götürecektin?
 • Bir gün de odasını düzenli görsem…
 • Örnek:

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “yakınma” söz konusudur?

  A) Dergiye girecek yazıların başka biryerde yayımlanmamış ve özgün olması gerekir.
  B) Konudan konuya atlayan, başlığıyla içeriği birbirine uymayan yazılar bizi çok yormaktadır.
  C) İsteklerimizden birisi de gönderilen yazıların, yazı makinesiyle çift aralıklı olarak yazılmasıdır.
  D) Alt alta dizilmiş cümlelerin şiir sayılmayacağı herkesçe bilinen bir gerçektir.
  E) Daha güzel, daha nitelikli bir dergi çıkarabilmek için okurla işbirliği şarttır.

  Çözüm:
  Sorunun B seçeneğinde bir olumsuzluktan kaynaklanan sıkıntı yansıtılmıştır. Dolayısıyla burada bir yakınma söz konusudur.
  Yanıt B

  50. Sözde Soru
  Soru sormaktan çok bilineni pekiştirme amacını taşıyan cümlelerdir.

 • İnsan hiç ailesini sevmez mi?
 • 51. Sonradan Fark Etme
  Bir gerçek sonradan anlaşıldığında bu tarz cümleler kullanılır.

 • Bir de baktım ki balkondaki çamaşırlar ıslanmış.
 • 52) Şüphelenme (kuşkulanma)
  Bir kişiden şüphelenildiğini anlatan cümlelerdir.

  Belki de benden habersiz gidip sakladığım altınları almıştı.

  53. TANIM
  Bir kavram veya varlığın ayırt edici özellikleriyle tanıtılması dır.

 • Şair sözcüklere can veren kişidir.
 • 54. Tasarı (Plan)
  Bireyin ileriye dair planlarını anlatan cümlelerdir.

 • Önümüzdeki yıl başkanlığa adaylığımı koymayı düşünüyorum.
 • 55. Umut
  Geleceğe umutla bakmayı ifade eden cümlelerdir.

 • Elbet bir gün mutluluklar kapımı çalacak.
 • 56. Uyarı (İkaz)
  İnsanları ikaz etmek için kurulan cümlelerdir.

 • Yolun karşısına geçerken dikkatli olun!
 • 57. Üslup (Tarz)
  Yazarın veya eserin anlatım tekniği ile ilgili bilgi verilmesidir.

 • Şair, sanatlı ve ağır bir kullanarak duygularını ifade etmiş.
 • 58. Varsayım
  Meydana gelmemiş bir şeyi olmuş gibi düşünme durumunu anlatan cümlelerdir.

 • Diyelim ki zengin oldun, kendine neler alırdın?
 • Örnek:

  Aşağıdakilerin hangisi bir varsayımı ifade etmektedir?

  A) O, çarşamba günü geziden dönebilir.
  B) Diyelim ki bu olay gerçek değildir.
  C) İstediğini veririm, yeter ki sen çalış.
  D) Belki onu sen de tanırsın.
  E) Yarın akşam yemeğine onlar de gelebilir.

  Çözüm:
  A seçeneğinde “ihtimal”; B’ de “varsayım”; C’ de “şart”; D’de “ihtimal”; E’de “ihtimal” anlamı var. Dolayısıyla cevap B seçeneğinde verilmiştir.
  Yanıt B

  59. Özgüven
  Bireyin kendine güvenini vurgulayan cümleler

 • Benim elimden hiç bir iş kurtulmaz.
 • 60. Öz Eleştiri
  Bireyin kendisini eleştirdiği ifadelerdir.

 • Anlaşılma kaygısıyla sanatımdan ödün vermemeliydim.
 • 61. Genelleme
  Geneli ilgilendiren tespitlerin yapıldığı cümlelerdir.

 • Bu tarz eserlerin tamamında teknik hatalar görülüyor.
 • Örnek:

  Aşağıdakilerden hangisi bir “tanım” cümlesidir?

  A) Lirik şiir, akıldan çok düş gücüne, düşünceden çok duyguya yaslanır.
  B) Lirik şiirde, aşkın her türlü görünüşü, bütün yönleriyle dile getirilir.
  C) Lirik şiirde şair, sözcükleri seçerken, onların ses ve görüntü gücünü göz önünde tutar.
  D) Lirik şiir, duyguların, çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüdür.
  E) Lirik şiirde yıllar yılı, aşk, ölüm, gibi belirli temalar işlenmiştir.

  Çözüm:
  D seçeneğinde “lirik şiir”in tanımı yapılmışıtr.
  Yanıt D

  bahar yayınevi uyarı
  Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
  YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

  Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)