Dış Açıortay Özelliği ile etiketlenmiş başlıklar

Dış Açıortay Özelliği

Bir üçgende, bir aç›n›n d›fl aç›ortay›, karfl› kenar üzerinde yan kenarlar ile orant›l› parçalar oluflturur. Yukar›daki verilere göre, x kaç cm dir? A)6 B)7 C)8 D)9 E)10 Yukar›daki verilere göre, x kaç cm dir? Bir üçgende hem iç aç›ortay hem de d›fl aç›ortay varsa; önce iç aç›ortay özellikleri uygulan›r.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)