sabit reklam
Dış Açıortay Özelliği

dis_aciortay_ozelligi_001

Bir üçgende, bir aç›n›n d›fl aç›ortay›, karfl› kenar üzerinde yan kenarlar ile orant›l› parçalar oluflturur.

dis_aciortay_ozelligi_002

dis_aciortay_ozelligi_003

Yukar›daki verilere göre, x kaç cm dir?
A)6 B)7 C)8 D)9 E)10

dis_aciortay_ozelligi_004

dis_aciortay_ozelligi_005

Yukar›daki verilere göre, x kaç cm dir?

dis_aciortay_ozelligi_006

dis_aciortay_ozelligi_007

dis_aciortay_ozelligi_008

dis_aciortay_ozelligi_009

dis_aciortay_ozelligi_010

Bir üçgende hem iç aç›ortay hem de d›fl aç›ortay varsa; önce iç aç›ortay özellikleri uygulan›r. Daha sonra da d›fl aç›ortay özellikleri uygulan›r.

dis_aciortay_ozelligi_011

dis_aciortay_ozelligi_012

Yukar›daki verilere göre, x kaç cm dir?
A) 38 B) 36 C) 34 D) 32 E) 30

dis_aciortay_ozelligi_013

dis_aciortay_ozelligi_014

Yukar›daki verilere göre, |CN| kaç cm dir?
A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 25

dis_aciortay_ozelligi_015

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)