Açı Ortay - Kenar Ortay

Kenarortayda Alan Bağıntıları

Kenarortayda Alan Bağıntıları

Bir kenarortay üçgenin alanını iki eşit alana ayırır. Bir üçgenin kenarortayları çizilirse, üçgenin alanı 6 eşit alana ayrılır. G noktası hem SLM üçgeninin hem de ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Oluşan alanların dağılımı şekildeki gibidir.

Muhteşem Üçlü

Muhteşem Üçlü

Bir dik üçgende hipotenüse ait kenarortayın uzunluğu, hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir. Yukarıdaki verilere göre, ise |AC| kaç cm dir? A)6 B)4 C)3 D)2 E)1 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

Orta Taban Özelliği

Orta Taban Özelliği

Bir üçgende herhangi iki kenarın orta noktasının birleştirilmesiyle elde edilen parçasına orta taban adı verilir. Orta taban, tabana paralel ve uzunluğu taban uzunluğ unun yarısı kadardır. Yukarıda verilenlere göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 G, aynı zamanda DEF üçgenininde ağırlık merkezidir. Ve P, R ve S […]

Kenarortay Teoremi

Kenarortay Teoremi

Diğer kenarortaylar için; Özellik Üç kenarortay bir noktada kesişir. Bu noktaya üçgenin ağırlık merkezi denir. Yukarıdaki verilere göre, |AG| + |BG| + |CG| toplamı kaç cm dir? A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 27

Açıortayda Alan Özellikleri

Açıortayda Alan Özellikleri

Özellik I iç teğet çemberin merkezidir.

Dış Açıortay Özelliği

Dış Açıortay Özelliği

Bir üçgende, bir aç›n›n d›fl aç›ortay›, karfl› kenar üzerinde yan kenarlar ile orant›l› parçalar oluflturur. Yukar›daki verilere göre, x kaç cm dir? A)6 B)7 C)8 D)9 E)10 Yukar›daki verilere göre, x kaç cm dir? Bir üçgende hem iç aç›ortay hem de d›fl aç›ortay varsa; önce iç aç›ortay özellikleri uygulan›r. Daha sonra da d›fl aç›ortay özellikleri […]

Üçgende Açıortay Özellikleri

Üçgende Açıortay Özellikleri

İç Açıortay Özellikleri Bir üçgende, bir açının açıortayı, karşı kenarı açının kollarıyla orantılı parçalara ayırır. Yukarıda verilenlere göre, |BC| kaç cm dir? A) 6 B) 7 C) 7,5 D) 8 E) 8,5 Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir? A) 2 B)3 C)4 D)5 E)6 Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir? A)4 B)5 C)6 […]

Açıortay Özellikleri

Açıortay Özellikleri

Bir açının ölçüsünü iki eşit parçaya ayıran ışına açıortay denir. Özellik Açıortay üzerindeki bir noktadan açının kollarına çizilen diklerin uzunlukları eşittir. Yukarıda verilenlere göre, |AC| + |AB| toplamı kaç cm dir? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11 Yukarıda verilenlere göre, x kaç br dir? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)