Fiil Türleri ile etiketlenmiş başlıklar

Fiil Türleri

Fiil Türleri Türkçemizdeki eylemler anlam özelliklerine göre üç grupta toplanabilir: 1. Kılış Eylemleri Öteki fiillerden ayrılan temel özellikleri geçişli oluşlarıdır. Kılış eylemleri nesne alır: Törende şiir okudu. Edilgen olur: fiiirler okunacak. Dönüşlü olur: Çocuk yıkanıyor. İşteş olur: Telefonda görüşüyoruz 2. Oluş Eylemleri Tabiatta kendiliğinden meydana gelen değişimleri ve oluşumları anlatırlar. Nesne

Fiiller

Fiiller Fiiller, kalıcı kavram ya da varlıkları karşılamaz. Bunlar hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Mastar halinde bir hareketin adı olurlar: “yürümek, olmak, düşünmek vs.” Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir. Pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma olumsuzluk ekini ya da

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)