sabit reklam
Fiil Türleri

Türkçemizdeki eylemler anlam özelliklerine göre üç grupta toplanabilir:

1.

Öteki fiillerden ayrılan temel özellikleri geçişli oluşlarıdır.
Fiil_turleri
Kılış eylemleri nesne alır: Törende şiir okudu.
Edilgen olur: fiiirler okunacak.
Dönüşlü olur: Çocuk yıkanıyor.
İşteş olur: Telefonda görüşüyoruz

2.

Tabiatta kendiliğinden meydana gelen değişimleri ve oluşumları anlatırlar. Nesne alamayan fiillerdir. Edilgen, dönüşlü, işteş şekilleri pek yoktur.
olus_eylemleri

3.

Bireylerin gündelik yaşamlarıyla ilgili durumları anlatan fiillerdir. Bunlar da oluş fiilleri gibi geçişsizdir. Edilgen yapıldıklarında cümlede özne bulunmaz.
durum_eylemleri
 Durum fiilleri edilgen olduklarında cümle öznesiz kalır:
Akşama doğru şehre varıldı.
 Bazı fiiller her iki türe de girebilir.
Ağaçlar çiçek açtı (oluş)
Kutuyu açtı (kılış)
Fiillerde Soyutluk – Somutluk
Eylemlerin bir kısmı fiziksel, duyularla algılanabilen hareketleri anlatırlar. Bu tür eylemler somut kabul edilebilir.

fiillerde_soyutluk

Kimi eylemlerin karşıt durumları vardır. Söz konusu eylemleri fiilin olumsuzu ile karıştırmamak gerekir.
fiillerde_zitlik

Eylemlere eklenen “ma-me” olumsuzluk ekiyle sağlanır. Bazen “değil” sözcüğü de kulanılabilir.
fiillerde_olumsuzluk

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)