Need + V(ing) exercise ile etiketlenmiş başlıklar

V(ing) Nouns Exercise 2

Match and write V(ing) 1. …………. is very dangerous at the traffic. 2. …………. is not a good thing in a public bus. 3. …………. is a bad thing in the parks. 4. …………. is forbidden in this office. 5. …………. somebody isn’t a polite thing. 6. …………. in

V(ing) Nouns Exercise 1

Write the words under the labels Answers: 1. doing errand/living in another house/giving a birth/having children 2. eating less fat/seeing a doctor/taking exercises/visiting a dentist regularly 3. taking risk/signing a report/writing a fax/taking salary 4. taking notes/graduating/having exams

V(ing) Nouns Exercise

Hobby or Task Ex: – Washing clothes is a task. – Reading a novel is a hobby. 1. …………………………………………… 2. …………………………………………… 3. …………………………………………… 4. ………………………………………….. 5. …………………………………………… 6. …………………………………………… 7. ………………………………………….. 8. ………………………………………….. 9. …………………………………………… 10. …………………………………………… 11. …………………………………………… Answers: 1. Cleaning my room is a task. 2. Playing

V(ing) Nouns

V(ing) Nouns İngilizce’de fiilden isim elde etmek için fiile ‘ing’eklenir. Türkçe’yle aynı mantığı taşıyan bu tür isimlerde fiile –ing ekleme kuralları geçerlidir. Examples 1. I can swim in the sea. Swimming is enjoyable for me. 2. I will paint the walls next week. Painting the walls is a task

Need + V(ing)

Need + V(ing) Bir işin yapılması gerektiğini anlatmak için kullandığımız yapıdır. Geniş zaman kuralları çerçevesinde değerlendireceğimiz bu yapı nesnelerin vurgulanması için kullanılan başka bir yöntemdir. (+) S + need + V(ing) + ……………. .needs 1. The shirt needs ironing. 2. The washing machine needs repairing. (–) S + doesn’t + need +

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)