sabit reklam
Need + V(ing)

Bir işin yapılması gerektiğini anlatmak için kullandığımız yapıdır. Geniş zaman kuralları çerçevesinde değerlendireceğimiz bu yapı nesnelerin vurgulanması için kullanılan başka bir yöntemdir.

(+) S + need + V(ing) + ……………. .needs
1.

ironing
The shirt needs ironing.
2.

washing_machine
The washing machine needs repairing.
(–) S + doesn’t + need + V(ing) + …………don’t
1. The shirt doesn’t need ironing.
2. The washing machine doesn’t need repairing.
(?) Do + S + + V(ing) + …………….

Does
1. Does the shirt need ironing?
2. Does the washing machine need repairing?

Short Answers
Yes, it does. No, it doesn’t

Write sentences using need + V(ing)

need
sunbathe
sleep

Answers:

1. This man needs having a rest. 2. This swimming pool needs cleaning.
3. This dress needs washing. 4. This man needs breathing. 5. These flowers need watering.
6. They need sunbathing. 7. The car needs mending. 8. The wall needs painting.
9. Your hair needs cutting. 10. She needs sleeping.

bahar yayınevi uyarı

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)