Nihal ATSIZin Makaleleri ile etiketlenmiş başlıklar

TÜRK Gençliği Nasıl Yetişmelidir? (Hüseyin Nihal ATSIZ)

TÜRK Gençliği Nasıl Yetişmelidir? (Hüseyin Nihal ATSIZ) Dünya bir devler ve kahramanlar ülkesi olmağa doğru gidiyor. Bir yandan çok nüfuslu, akraba milletleri de kendi topluluğu içine alan devletler kurulurken bir yandan da kendi illetlerinin şan ve şerefi uğrunda hayatlarını hiçe sayan, bile bile yüzde yüz ölüme atılan kahramanların çoğaldığını

Tarihin Akışı Değiştirilemiyor (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Tarihin Akışı Değiştirilemiyor (Hüseyin Nihal ATSIZ) İnsanlar daha iyi ve kutlu bir hayatın özlemi içindedirler. Zekânın gelişmesiyle, içinde yaşadığı felaketin korkunçluğunu kavrayan insan, bahtiyar olmak için bir yandan enerji harcarken, bir yandan da mânevi yönden bunun sebeplerini hazırlamaya çalışmıştır.   Daha iyi ve güzel bir hayat için bazen gerçekçi,

Dindar ve Mutaassıp Hacı Bayanın TÜRKlüğe Hakaretleri (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Dindar ve Mutaassıp Hacı Bayanın TÜRKlüğe Hakaretleri (Hüseyin Nihal ATSIZ) Günümüzün modalarından birisi de mini etekli, açık saçık dişilerin yanında hacı, hoca takımından gayet mutaassıp, görünüşte dindar, mutasavvıf kadınların türemiş olmasıdır. İsteyen istediğini olur. İsteyen istediğini sever. İsteyen istediğine tapar. Anayasa insanlara birçok haklar tanımıştır. Başkalarına, düzene, ahlâka, kanunlara

TÜRK Tarihi’nde “Eylül” (Hüseyin Nihal ATSIZ)

TÜRK Tarihi’nde “Eylül” (Hüseyin Nihal ATSIZ) Ağustosun Türk tarihinde zaferler ayı olduğu çok söylendi. Doğrudur. Fakat Eylül de zaferler ve mühim günler bakımından ondan hiç aşağı kalmaz.   5 Eylül 1063 Tuğrul Beğ’in Ölümü:   Batı Türkeli’nin (Türkiye’nin) ilk hakanı olan Selçuklu Tuğrul Beğ 5 Eylül 1063’te 70 veya

Büyük Günler (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Büyük Günler (Hüseyin Nihal ATSIZ) Milletin tarifi ne olursa olsun, bir bakıma göre o “birlikte sevinip birlikte yas tutan insan topluluğu” demektir. Birlikte sevinmek, hele birlikte ağlamak insanları birbirine en sıkı bağlarla bağlayan şeydir. Milyonlarca insanın toplanmasından ibaret olan millet için müşterek sevinç büyük zaferlerle büyük adamların yıldönümleridir. Müşterek

Büyüklük Ülküsü (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Büyüklük Ülküsü (Hüseyin Nihal ATSIZ) Şahsi çıkara önem vermeyen, toplumun iyiliğini isteyen her düşünce insanidir. Bu insani düşünce, toplumun maddi kazançları ile yetinmeyip manevi kazanç davası da güderse, o zaman “ülkü” olur. Ülküler birer büyüklük davasıdır. Bundan dolayıdır ki, büyümek isteyen, büyüklük ardından koşan milletlerin ülküsü vardır. Bir Nepal’in,

TÜRK Ordusuna Karşı Donkişotlar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

TÜRK Ordusuna Karşı Donkişotlar (Hüseyin Nihal ATSIZ) Daha önce de askerlerinin bulunmasına rağmen, disiplinli ve düzenli Türk Devlet Ordusu, “Tanrıkut Mete” (veya “Motun”) tarafından milâttan önce 209 yılında kuruldu. Buyruk ne kadar sert olursa olsun itaatsizliğin ve hedefi vuramamanın ölümle cezalandırıldığı bu ordu “10”, “100”, “1000”, “10.000” kişilik birliklerden

Korkular (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Korkular (Hüseyin Nihal ATSIZ) Korku, belki de insanların ilk duygusudur. Hurâfeler korkudan doğar. Medenî insanın daha cesur oluşu hurâfelerin zeka ile yenilmesi yüzündendir.   Günümüzde herkes, her zümre, her topluluk, her millet ayrı ayrı şeylerden korkar. Korkunun cinsi karaktere, ülküye, yaratılışa, ruh yapısına göre değişir.   Türk (ama gerçek

Türk Milletine Açık Mektup (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türk Milletine Açık Mektup (Hüseyin Nihal ATSIZ) Aziz Türk Milleti!   3 Mayıs 1944 sonrasının, küçük mikyasta da olsa, hortlama temayülleri göstermesi karşısında vicdanımızın sesine uyarak bu açık mektubu yayınlamağa ve senin âsil vicdanına ve üstün aklıselimine hitap etmeğe karar verdik.   Haklarında üvey evlât muamelesi yapılmak, imkân olsa

Türkler Hangi Irktandır? (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkler Hangi Irktandır? (Hüseyin Nihal ATSIZ) Son zamanlarda bazı gazete ve mecmualarda, Türklerin mensup olduğu ırk hakkında bazı yazılar çıktı. Bunların hülâsası şudur: “Türkler Sarı Moğol ırkından değil, beyaz aryanî ırkındandır.” İlim yolu ile söylenmek istenen ve fakat objektif esaslara istinat etmiyen bu hükümler hakkında düşündüklerimizi ve bugün bilinen

Türk Irkı = Türk Milleti (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türk Irkı = Türk Milleti (Hüseyin Nihal ATSIZ) Şimdiye kadar millet’in umumî bir tarifi yapılmamıştır. İçtimaiyat alimleri bu hususta bir şeyler gevelemişlerse de “içtimaiyat”ın ilim olduğunu iddia etmelerine rağmen ilmî bir millet tarifi yapamamışlardır. Bunun sebebi her milletin başka türlü olması ve bundan dolayı başka bir tarife muhtaç bulunmasıdır.

Zaman Hükmünü Veriyor (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Zaman Hükmünü Veriyor (Hüseyin Nihal ATSIZ) Dünyanın neresine bakılırsa eski yanlışlıkların cezalandırıldığını gösteren hükümler görülüyor. “Zaman en büyük hâkimdir” sözü çok doğru. Bu büyük hâkimin ibretle bakılacak hükümleri, özellikle şahıslara değil de toplumlara, milletlere ait olanlarda göze çarpıyor. 6 Ekim 1973’de başlayan Dördüncü Arap – Yahudi Savaşı bu bakımdan

Bize Bir “Gençlik” Lazımdır (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Bize Bir “Gençlik” Lazımdır (Hüseyin Nihal ATSIZ) “Bir milletin ikbali gençliğinin terbiyesine mevdudur.” Layibniç bu sözünde çok haklıdır. Bugünün çocukları, bugünün gençleri yarının kumandanları, idarecileri, kanun yapıcılarıdır. Bugün mazbut bir ahlâk, ilmî bir şuurla yetişen genç, yarın cemiyeti için fena bir uzuv olamaz. Genci, gençliği yetiştirmek bir millet meselesidir.

Kıbrıs Sorunu (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kıbrıs Sorunu (Hüseyin Nihal ATSIZ) Devlet adamları siyasî konuşmaya mecburdur. Bazı şeyleri saklayıp bazılarını elastikî bir dille ifade ederler. Bundan dolayıdır ki dünya siyasîlerinin Kıbrıs hakkındaki sözlerinden açık sonuç çıkartmak imkansızdır. Fakat hür ülkelerin fertleri böyle kayıtlarla bağlı olmadıkları için biz burada kendi düşüncemizi söylemek istiyoruz.   Kıbrıs konusu

Türkiye ve Kıbrıs (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkiye ve Kıbrıs (Hüseyin Nihal ATSIZ) Milletler ve onların teşkilatlanmış şekli olan devletler yaşamak için bir takım tedbirler almaya ve çareler bulmaya mecburdur. Devletler, bu tedbirlerin akıllıca olduğu nisbette büyür, güçlenir.   Bütün tarih bize şu gerçeği gösteriyor: Milletlerin hayatında üç merhale ve üç değişmez prensip vardır: Bağımsızlık, birleşmek,

Kıbrıstan Sonra Kerkük (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kıbrıstan Sonra Kerkük (Hüseyin Nihal ATSIZ) Kerkük demekle Irak Türklerini anlatmak istiyorum. Aslına bakılırsa Kerkük davası, Kıbrıs davasından öncedir. Birinci Cihan Savaşının sonunda, Osmanlı İmparatorluğun içinde Türkler için teknik bir sınır çizilirken o zaman ki Musul vilayeti bu sınırın içinde sayılmış, fakat Lozan barışında ve ondan sonraki Musul anlaşmasında

Dün ve Yarın (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Dün ve Yarın (Hüseyin Nihal ATSIZ) İleri gitmek geriyle olan bağı koparmak değildir. Canlı, cansız her varlık çok gerilerin bugünkü neticesidir.   Geri her zaman kötü değildir. Nitekim ileri de her zaman iyi değildir. İyi de olsa, kötü de olsa yok edilemeyecek olan “geri” ve “ileri”, bütün olarak biziz.

İki Şanlı Yıldönümü (Hüseyin Nihal ATSIZ)

İki Şanlı Yıldönümü (Hüseyin Nihal ATSIZ) Birinci kânun ayında Türk tarihinin iki şanlı yıl dönümü vardır. Biri 11. biri de 19. yüzyılda olan bu iki şanlı günün ikisi de kuşatma savaşlarına aittir. Kavgalar ve kahramanlar tarihinin destanı olan tarihimizin bu iki büyük olayını Türk gençleri daima övünçle hatırlamalıdır. Bunların

Yabancı Bayraklar Altında Ölenlere Ağıt (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Yabancı Bayraklar Altında Ölenlere Ağıt (Hüseyin Nihal ATSIZ) Ey, istemedikleri saflarda gönülsüz olarak çarpışıp kan döken kardeşler! Irkınızın kan ve şan türesine uyarak, en yaman kuvvetler karşısında sizin son fişek ve son ata kadar çarpıştığınızı gazetelerde okuduğum zaman karabahtınızın korkunçluğu karşısında içim sızladı. Tarihin bu sert kasırgası içinde siz

Yok Olmaya Mahkum Olanlar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Yok Olmaya Mahkum Olanlar (Hüseyin Nihal ATSIZ) Yaygın bir karikatür vardır. Boğulmakta olan bir adamı kurtaran genci tebrik eden edene. Gazetecinin biri bu soğuk günde, bu dalgalı denizden o adamı nasıl kurtardığını soruyor. Kurtarıcı gencin cevabı tam bir terdittir: “Yok canım! Boğulana bakarken denize düştüm de can havliyle boynuma

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)