Nihal ATSIZin Makaleleri ile etiketlenmiş başlıklar

Hüseyin Nihal ATSIZ (Makaleleri)

Hüseyin Nihal ATSIZ (Makaleleri) (Lütfen aşağıdan bir makale seçiniz.)   » Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu » Kurtarılmamış TÜRKler » İran TÜRKler’i » Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz » Savaş Aleyhtarlığı » Çağrı Beğ » TÜRK Tarihinin Meseleleri » Devletimizin Kuruluşunu Sağlayan Savaş » 30 Ağustos ve TÜRK Ordusu » Bozulan Türkçe

Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkiye Cumhuriyeti, aşağı yukarı 3000 yıllık bir milletin 22 yüzyıldan beri aralıksız var olan devletinin bugünkü adıdır.   Karanlık olan en eski çağları bırakırsak, tarihimiz, Makedonyalı İskender’in milattan önce 4. yüzyılda, Türkelleri’nin batısı demek olan Maveraünnehir’e saldırışı ve yaptığı kırgınlar dolayısıyla daha doğuya

Kurtarılmamış TÜRKler (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kurtarılmamış TÜRKler (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkiye dışında 60 milyon Türk, kurtarılmamış olarak yaşıyor. Osmanlı Türkleri’nin bölümleri olarak yanı başımızda duran Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Batı Trakya, Rodos, Suriye ve Kerkük Türkleri’nin dışında asıl büyük Türk kesimi İran, Efgan, Sovyetler ve Çin hâkimiyetinde tutsaktırlar. Bu dört devlet kendi tabiiyetlerinde bulunan Türkler’e

İran TÜRKler’i (Hüseyin Nihal ATSIZ)

İran TÜRKler’i (Hüseyin Nihal ATSIZ) 12 Kasım 1968’de, saat 19 daki Radyo Ajans Haberlerinde ve ertesi günkü gazetelerde bildirildiğine göre, İran Dışişleri Bakanı Zâhidî, Tahran hava alanında, bira yabancı gazetecinin sorusuna verdiği cevapta, bu ilişkilerin geçmişte olduğu gibi dostluk ve kardeşlik esaslarına dayanarak yürüdüğünü söylemişti.   Türk – İran

Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz (Hüseyin Nihal ATSIZ) Ne istediğini bilmeyen yani programsız, plânsız olan insan gibi ne istediğini bilmeyen milletin de güçlükler, başarısızlıklar ve bozgunlarla karşılaşacağı muhakkaktır. Hele günümüzde milletlerin dörder veya beşer yıllık plânlarla kalkınma ve güçlenme savaşı yaptıkları bir sırada ne istediğini bilmenin, şuurunu kaybetmekle eşit bir

Savaş Aleyhtarlığı (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Savaş Aleyhtarlığı (Hüseyin Nihal ATSIZ) Savaş için mutlak olarak, iyidir yahut kötüdür diye bir hüküm yürütülemez. Milletin kuvveti iyi hesaplanmadan, millet savaşa hazırlanmadan girişilen, mağlubiyetle biten savaşlar kötüdür. Fakat yabancıların elinde tutsak yaşayan urukdaşları kurtarmak, milleti daha zengin ve güçlü bir hale getirmek, bir ülküyü veya bir dini yaymak

Çağrı Beğ (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Çağrı Beğ (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkiye Devleti’nin kuruluşunda çok büyük payı olan bu kahraman Oğuz Beği, Mikaîl Yabgu’nun büyük oğlu, Selçuk Sübaşı’nın da torunudur. Mikaîl yabgu büyük ihtimalle babası Selçuk Beğ’den önce ölmüş, fakat tarihe Çağrı Beğ ve Tuğrul Beğ adında iki ateş parçası oğul bırakmıştır.   Hazar Kağanlığı’na

Abdülhamid Han = (Göksultan) (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Abdülhamid Han = (Göksultan) (Hüseyin Nihal ATSIZ) Toplumun en büyük haksızlığa uğramış tarihî şahsiyetlerinden biri, II. Abdülhamid’dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan içi dışı düşman dolu bir imparatorluğu 33 yıl sırf zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutan bu

TÜRK Tarihinin Meseleleri (Hüseyin Nihal ATSIZ)

TÜRK Tarihinin Meseleleri (Hüseyin Nihal ATSIZ) Bütün medeni milletler kendi tarihleri hakkında son ve kesin kararı vermişlerdir. Yani, tarihlerinin nereden başladığını, hangi çağlara bölündüğünü, kimlerin kendi tarihlerine mal edilmiş olduğunu bilirler ve tarihlerini dolduran insanların adlarının hangi imlâ ile yazılacağı hususunda değişmez kanatlara maliktirler. Bize gelince, her hususta olduğu

Devletimizin Kuruluşunu Sağlayan Savaş (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Devletimizin Kuruluşunu Sağlayan Savaş (Hüseyin Nihal ATSIZ) Mayıs ayının Türk tarihinde büyük bir yeri vardır: Türkiye’nin kurulmasını sağlayan tarihî ve destanî hareketler bu ayda yapılmış, bu destanların can alıcı noktası olan Dendânekan Meydan Savaşı 23 Mayısta olmuştur.   Okul kitaplarında devletimizin ne zaman kurulduğuna dair bir işaret yoktur.Bazıları Malazgirt

30 Ağustos ve TÜRK Ordusu (Hüseyin Nihal ATSIZ)

30 Ağustos ve TÜRK Ordusu (Hüseyin Nihal ATSIZ) 30 Ağustos deyince, tabii, akla hemen Türk ordusu geliyor. Türk ordusunu düşününce de, insan, ister istemez geçmişin derinliklerine giderek bir savaşlar destanını gururla hatırlıyor.   Tarihimiz her şeyden önce bir kavgalar tarihidir. Eşsiz kahramanlıklarla, kumandanlık sanatının şaheser örnekleriyle dolu bir kavgalar

Bozulan Türkçe (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Bozulan Türkçe (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkiye’de milli ülkünün hükümetler eliyle yok edilmesinden ve milli eğitimin başına uzun yıllar kozmopolit unsurların gelmesinden sonra kültürün bütün alanlarında olduğu gibi “dil” de de bir yozlaşmanın ve soysuzlaşmanın başladığı bilinen, görülen bir gerçektir.   Türkçeyi Türkleştirmekle, Türkçeleştiriyoruz diye bozmanın birbirine karıştırıldığı zamanımızda, ortada

Yobazlık Bir Fikir Müstehasesidir (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Yobazlık Bir Fikir Müstehasesidir (Hüseyin Nihal ATSIZ) “Türkçülüğe Karşı Yobazlık” adlı yazım (Ötüken, 1970 Martı), cevap değil, birbirini tutmaz avâmi tekerlemeler ve örtülmek istenen küfürlerle karşılık gördü.   Konya’daki “Oku” dergisi yazarı Hasan Bağcı, Ziya Gökalp’ın Türkçülüğü islamiyete karşı çıkardığını, Türkçülüğün büyük Yahudi himayesi gördüğünü, fakat bundan Gökalp’ın habersiz

Hesap Böyle Verilir – 1 (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Hesap Böyle Verilir – 1 (Hüseyin Nihal ATSIZ) – Nihâl Atsız, 1943 –   Bu yazıyı yalnız Türkler için yazıyorum. 1931’den beri Türkçülüğe ait yazılar yazdığım için Türkçü efkar-ı umumiyenin şahsım üzerindeki düşüncelerinin bence çok büyük bir değeri vardır. Samimiyetimden şüphesi olan en genç Türkçü bile, bana açıkça sorduğu

Hesap Böyle Verilir – 2 (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Hesap Böyle Verilir – 2 (Hüseyin Nihal ATSIZ) İşte tam bu sırada iki nokta şiddetle dikkatimi çekti ve şüphelerimi arttı. Bu iki nokta şunlardı:   1) İzmir’de bazı Türkçü gençlerin epey zamandan beri “Kızıl Elma” adında bir dergi çıkarmayı tasarladıklarını işitmiştim. Bu gençlerin Reha Oğuz Türkkan’la ve onun gizli

Hesap Böyle Verilir – 3 (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Hesap Böyle Verilir – 3 (Hüseyin Nihal ATSIZ) Şimdi bu mesele üzerinde Türkçüleri biraz daha aydınlatmak için Cemal Oğuz’a yazmış olduğu mektubun sonlarından bir parça daha alacağım:   Cemal Oğuz Beğ. İşte acı meselenin iç yüzü budur. Bu hususta ne düşünüyorsunuz bilmek isterim. Biz şimdi, sırf güvenebileceğimiz ülküdaşlarla iş

İçimizdeki Şeytanlar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

İçimizdeki Şeytanlar (Hüseyin Nihal ATSIZ) Önceleri milliyetçi iken sonradan sapıtarak komünist olan, fakat düşüncelerini değiştirdiğini ispat etmedikçe kendisine iş verilmeyeceği söylendikten sonra sözde hükümet tarafına geçen Sabahattin Ali, “İçimizdeki Şeytan” adlı bir roman çıkardı. Bu romanın kısaltılmış şekli şudur: Darülfünun devamsız talebelerinden Ömer, bir akrabasının iltiması ile postada küçük

Konuşmalar – 1 (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Konuşmalar – 1 (Hüseyin Nihal ATSIZ) Bütün dünya ile birlikte Türkiye de büyük ve düşündürücü bir değişiklik içindedir. Çünkü bu değişiklik daha çok olumsuz yönlere doğrudur.   Türkiye, çağdaş devlet olmaktan çıkmıştır.   Devlet tarifi nedir? Bir vatandaş teşkilatmış bağımsız bir millet, değil mi? Türkiye bu tarife uymuyor.  

Konuşmalar – 2 (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Konuşmalar – 2 (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkiye ahlâk buhranı içindedir. Bunun ilk sebebi ne olursa olsun gelişmesi, artması demokrasi yüzündendir. Çünkü demokrasideki basın hürriyeti daima kötüye kullanıldığı için, ahlâksızlıkların yayılmasında başlıca faktör olmaktadır.   İnsanlar gördükleri şeyi kaparlar. Terbiyeli insanların çevresinde yetişenlerin terbiyeli, fena insanların yanında yetişenlerin fena olması

Konuşmalar – 3 (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Konuşmalar – 3 (Hüseyin Nihal ATSIZ) Bugünün milletleri öğretim ve eğitim dolayısıyla, yayınlar sebebiyle eski çağlarla göre çok aydın topluluklardır. Bunun için bu milletleri uzun bir süre demokrasi dışında yönetmeye imkân yoktur. İnsan, yaratılış bakımından bir çok davranışlarında hürriyeti kötüye kullanmayacak insanlar yetiştirmek, kötüye kullanmak istidatında olanları sert tedbirlerle

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)