sabit reklam
Asal Sayı

Kendisinden ve 1 den başka pozitif tam böleni olmayan 1 den büyük tamsayılara denir.

En küçük asal sayı 2 dir.
2 den başka çift asal sayı yoktur.
{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, …}

Asal Çarpanlara Ayırma

a, b, c pozitif tamsayılar ve x, y, z, birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere,


bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)