Matematik 1 (YGS)

Asal Sayı

Asal Sayı

Kendisinden ve 1 den başka pozitif tam böleni olmayan 1 den büyük tamsayılara asal sayı denir. En küçük asal sayı 2 dir. 2 den başka çift asal sayı yoktur. {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, …} Asal Çarpanlara Ayırma a, b, c pozitif tamsayılar ve x, y, z, birbirinden farklı […]

OBEB – OKEK

OBEB – OKEK

İki veya daha fazla tamsayının ortak bölenlerinin en büyüğüne OBEB, ortak katlarının en küçüğüne OKEK denir. OBEB, OKEK bulunurken: Verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Her sayıda ortak olarak bulunan asal çarpanların üsleri en küçük olanlarının çarpımı OBEB dir. Ortak asal çarpanların üsleri en büyük olan ve ortak olmayan asal çarpanların çarpımı OKEK tir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)