Sürrealizm ile etiketlenmiş başlıklar

Dadaizm ve Sürrealizm Akımı?

DADAİZM Dadaizm, Tristan Tzara tarafından kurulmuştur. Sürrealizme kaynaklık etmiştir. Bu akımda kural, kuralsızlıktır. Dadaistler her şeye kuşkuyla baktılar. Çevrelerindeki nesnelerin varlığına, doğruluğuna inanmadılar. Aklın ise değersiz olduğunu savundular.Şiirde ölçü, uyak, biçim ve anlam kaygılarından uzaklaşmışlardır. SÜRREALİZM (Gerçeküstücülük) 20. yüzyılın başlarında (1924) Fransa’da ortaya çıktı.Bilinçaltı nın karanlık ve karmaşık dünyasını

…Edebi Akımlar…

…Edebi Akımlar… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) Dünya Edebiyatında Edebî Akımlar Romantizm Realizm (Gerçekçilik) Parnasizm Doğalcılık (Natüralizm) Sembolizm (Simgecilik) İdealizm Gelecekçilik (Fütürizm) Dadaizm Gerçeküstücülük (Sürrealizm) Harfçilik (Letrizm) Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Kişiselcilik Türk Edebiyatındaki Edebî Akımlar Türk yazın akımının gelişimindeki özgün eğilimler Divan edebiyatındaki durum Halk yazın akımı – Yunus Emre Alevi-Bektaşı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)