Dadaizm ve Sürrealizm Akımı?
bahar yayınevi uyarı

DADAİZM
Dadaizm, Tristan Tzara tarafından kurulmuştur. Sürrealizme lık etmiştir. Bu akımda sızlıktır. Dadaistler her şeye kuşkuyla baktılar. Çevrelerindeki nesnelerin varlığına, doğruluğuna inanmadılar. Aklın ise değersiz olduğunu savundular.Şiirde ölçü, uyak, biçim ve anlam kaygılarından uzaklaşmışlardır.

SÜRREALİZM (Gerçeküstücülük)
20. yüzyılın başlarında (1924) Fransa'da ortaya çıktı.Bilinçaltı nın karanlık ve karm dünyasını a yansıtmak amacını güden bir akımdır.Dadaizm akımından ayrılan çıların şturduğu sürrealizmde, Freud'un psikanaliz yöntemi örnek alınmıştır. Sigmund Freud, insanın varlığında iki yön bulur:bilinç ve bilinçaltı. O, insanı bilinçaltıyla açıklar. Sürrealistler de bu anlayışı benimsemişlerdir. Andre Breton, bu akımın kurucusu sayılır.
Özellkleri
*Bilinçaltını esas alır. Bu akıma bağlı sanatçılar hipnotize edilmiş insanlara, şiir söyletmişlerdir. Akıl ve mığı değersiz saymışlardır.
*Şiirlerde, dış dünyadaki varlıklar nesnel bağlantılarını kaybeder; rüyalara benzeyen bir dünya yer alır.
*Sanatçılar, iç akışı engellediği için noktalama işaretlerini kullanmazlar.
*Üslûpta özentiden kaçmışlar, kapalılığa önem vermişlerdir.
*Mizaha ve espriye önem verilmiştir.
Önemli Temsilciler
Andre Breton, Luis Aragon, Paul Eluard.
Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:
Cemal Süreya, Edip Cansever, Oktay Rıfat

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)