Ulku ile etiketlenmiş başlıklar

Turancılık (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Turancılık (Hüseyin Nihal ATSIZ) Turancılık, Türkiye’de 60 yıldan beri tartışılan bir konudur. Zaman zaman, Türklerle akraba milletleri de içine alan bir sistem hâlinde düşünülmekle beraber bugün “Turancılık” deyince Türkiye’de anlaşılan şey, tarihî mirasları da dahil olduğu halde bütün Türkleri tek devlet hâlinde birleştirmek ülküsüdür ve her ülkü gibi nesillere

Ülkücüler Saldırıcıdır (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ülkücüler Saldırıcıdır (Hüseyin Nihal ATSIZ) Biyoloji bakımından canlıların, yani hayvanlarla bitkilerin gayesi kendi soyunun bütün dünyayı bürümesidir. Hiçbir hayvan veya bitki cinsi dünyayı kaplayamıyorsa bunun sebebi aynı gayeyi güden başka cinslerin mukavemetine maruz kalmasıdır. Cinslerin aynı gaye için yaptıkları bu tesir ve maruz kaldıkları tepkiden “hayat kavgası” doğuyor. Bu

Kızıl Elma (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kızıl Elma (Hüseyin Nihal ATSIZ) Bir milletin yürütücü kuvvetine “ülkü” denir. Toplumlardaki kişileri birbirine bağlayan nesne, sadece kök birliği, çıkar ve ihtiyaç değil, bunlarla birlikte ve aynı zamanda ülküdür.   Ülküsüz topluluk yerinde sayan, ülkülü topluluk yürüyen bir yığındır. Sözlük anlamı “and” ve “uzak hedef” demek olan “ülkü”, topluluğu

Türkmen Ağam (Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu)

Türkmen Ağam (Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu)   Dağlar dağımdır benim Gam ortağımdır benim Söyletme çok ağlarım Yaman çağımdır benim.’ Dündar Taşer’in büyük hâtırasına…   İşit beni, dinle beni, duy beni… Eylendirmez dügün, dernek, toy… beni. Yar beni hey… dil beni hey..oy beni… Dündar Ağam, bizi koyup gitti bil! … Uçmağ

Kahramanlık Türküsü (Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu)

Kahramanlık Türküsü (Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu)   Şanlı kitap önderimiz kılındı İman sancak gönderimiz kılındı İklim-i Rum,minderiniz kılındı Ol mindere kavi diz verilmeli.   Barak Baba,Sarı Saltuk orada, Hacı Bektaş Veli,Taptuk orada, Bir mübarek vatan yaptık orada, Ki,bir can dilerse bin verilmeli.   Töre,nizam,yol ve yordam her kula Ulus,erkan,edep,erdem her

İran Türkleri – (Turan İlleri)

İran Türkleri (Turan İlleri) Nüfus : 36 .000.000 Bulundukları başlıca şehirler : Tebriz, urmiye, Diazziye Bölgedeki Türk toplulukları : Azeri Türkleri, Karapapaklar , Kaşkaylar , Türkmenler , Hamseler , Karapapalılar , Geymikler , Şahsevenler , Karadağlılar , Şatrunlular , Delikanlılar, Beybağlılar , Bocağcılatlar , Halaçlar , Karaylar , Timurtaşlar

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)