sabit reklam
5. Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali

a. İntegratında sinx ve cosx trigonometrik fonksiyonları bulunan rasyonel integrallerde

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

p ve r nin her ikisi de tek ise herhangi bir ifadeden bir tane ayrılır. Geride kalan ifade diğeri cinsinden yazılır ve basit değişken değiştirme ile integral hasaplanır.

001

002

003

004

005

006

p ve r nin her ikisi de çift doğal sayı ise herhangi biri diğeri cinsinden yazılır ve basit değiken değiştirme
ile integral hesaplanır.

001

002

integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x + sin2x + c B) 2x – sin2x + c C) 4x + sin2x + c D)4x + 2sin2x + c E) 4x – 2sin 2x + c

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)