6.Sınıf Alanı Ölçme Konu Anlatımlı

Çokgenlerin Alanları

Üçgenin Alanı
6.sinif-alani-olcme-68

Üçgenin alanı taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımının yarısını eşittir.
6.sinif-alani-olcme-69

Yukarıda verilen ABC üçgeninde, |AH| = 6 cm, |BC| = 13 cm olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı
kaç 6.sinif-alani-olcme-45‘dir?
6.sinif-alani-olcme-71

Cevap
6.sinif-alani-olcme-72

Paralelkenarın Alanı

Paralelkenarın alanı bir kenar uzunluğu
ile o kenara ait yüksekliğin çarpımına
eşittir.
A(ABCD) = k . y

Örnek Soru
6.sinif-alani-olcme-74

Yukarıda verilen ABCD paralelkenarında, |BE| = 8 cm, |CD| = 12 cm olduğuna göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç 6.sinif-alani-olcme-45‘dir?

6.sinif-alani-olcme-75

 

Karenin Alanı

Karenin alanı bir kenarının uzunluğunun karesine eşittir.
A(ABCD) = a . a = a2

6.sinif-alani-olcme-77

Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan ABCD karesinin alanı kaç cm2'dir?
6.sinif-alani-olcme-78

Cevap

6.sinif-alani-olcme-79
Örnek Soru

6.sinif-alani-olcme-80

ABCD karesinin kenarları 2 katına çıkartıldığında karenin alanı kaç katına çıkar?
6.sinif-alani-olcme-81

 

A(ABCD) = 10 . 10 = 100 cm2'dir. Karenin kenarları 2 katına çıkartıldığında, bir kenarının uzunluğu 20 cm olur. Bu durumda, karenin alanı 20.20 = 400 cm2 olur. Alan 400 : 100 = 4 katına çıkar.
Yanıt B

Dikdörtgenin Alanı

6.sinif-alani-olcme-82

 

Dikdörtgenin alanı uzun kenarı ile kısa kenarının uzunluklarının çarpımına eşittir. A(ABCD) = a. b

Örnek Soru
6.sinif-alani-olcme-83

Kenar uzunlukları 8 cm ve 16 cm olan dikdörtgenin alanı kaç 6.sinif-alani-olcme-45‘dir?
6.sinif-alani-olcme-84

Cevap
6.sinif-alani-olcme-85
Örnek Soru

6.sinif-alani-olcme-86

ABCD karesi ile BRST dikdörtgeninin birleşiminden oluşan şeklin alanı kaç 6.sinif-alani-olcme-45‘dir?
6.sinif-alani-olcme-87

Cevap

ABCD karesinin alanı 8 . 8 = 64 6.sinif-alani-olcme-45‘dir. BRST dikdörtgeninin alanı, 12.5 = 60 6.sinif-alani-olcme-45‘dir.
şeklin alanı 64 + 60 = 124 6.sinif-alani-olcme-45‘dir.
Yanıt D

Örnek Soru
6.sinif-alani-olcme-88

Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninin kenarları 6.sinif-alani-olcme-89oranında küçültülüyor. Dikdörtgenin ilk durumdaki alanının son durumdaki alanına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

6.sinif-alani-olcme-90
Cevap
6.sinif-alani-olcme-91

Örnek Soru
6.sinif-alani-olcme-92

Bir kenar uzunluğu 6 cm olan kare şeklindeki kartonlar kısa kenar uzunluğu 24 cm, uzun kenar uzunluğu 36 cm olan  biçimindeki panoya boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılacaktır.
Buna göre, panoya kaç karton yapıştırılacaktır?

6.sinif-alani-olcme-93

Panonun alanı 18 . 24 = 432 6.sinif-alani-olcme-45‘dir. Kartonların birinin alanı 6 . 6 = 36 6.sinif-alani-olcme-45‘dir. Her karton 36 6.sinif-alani-olcme-45‘lik alanı kapladığından;
432 : 36 = 12 tane karton yapıştırılacaktır.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)