6.Sınıf Cebirsel İfadeler

Cebirsel İfadeler

İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ifadelere
cebirsel ifade denir.
Örnek: 8xa veya kısaca 8a cebirsel bir ifadedir.

Bilinmeyen

Cebirsel ifadelerde kullanılan harfler bilinmeyen veya değişken olarak adlandırılır ve sayıları temsil ederler.
Örnek: a, b, c, x, y birer değişkendir.

Terim

Bir cebirsel ifadede bir sayı ile değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına terim denir.
Örnek: 2a,5b,8 birer terimdir. Kat Sayı Terimlerin sayısal çarpanlarına kat sayı denir. 7x cebirsel ifadesinde 7 kat sayıdır.

Örnek:
6.sinif-uzunluklari-olcme-84

Örnek Soru

6.sinif-uzunluklari-olcme-85
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
6.sinif-uzunluklari-olcme-86

 

 

Öykü'nün a tane cevizi varsa Gaye'nin 3xa = 3a tane cevizi vardır.
Yanıt D

Örnek Soru
6.sinif-uzunluklari-olcme-87

Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

ABCD dikdörtgeninin çevresini veren cebirsel ifade 2 . (x + 8)'dir.
Yanıt D

Örnek Soru

6.sinif-uzunluklari-olcme-89

Yukarıda verilen şemada x = 5 için bazı cebirsel ifadelerin değerleri yazılmıştır.
Buna göre, kaç numaralı karttaki cebirsel ifadenin değeri yanlış yazılmıştır?

6.sinif-uzunluklari-olcme-90

6.sinif-uzunluklari-olcme-91

 

O halde, 3 numaralı karttaki cebirsel ifadenin x=5 için değeri yanlış yazılmıştır.
Yanıt C

 Örnek Soru

6.sinif-uzunluklari-olcme-92

Yukarıda verilen ifadeler için uygun  yazıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

6.sinif-uzunluklari-olcme-93

Cevap
6.sinif-uzunluklari-olcme-94
Örnek Soru

6.sinif-uzunluklari-olcme-95

 

Yukarıdaki çantanın şifresinin ilk iki hanesi üzerinde yazılı olan cebirsel ifadenin a=12 ve b=6 için değeridir.
Buna göre çantanın şifresinin ilk iki hanesi aşağıdakilerden hangisidir?

6.sinif-uzunluklari-olcme-96
Cevap

a = 12 ve b = 6 için 5a – 8b = 5 . 12 – 8 . 6 = 60 – 48 = 12'dir.
Yanıt B

Örnek Soru

6.sinif-uzunluklari-olcme-97

Nil ve Nur yukarıdaki kartın üzerinde yazan cebirsel ifadeye bakarak bazı yorumlar yapmışlardır.

6.sinif-uzunluklari-olcme-98

 

Yukarıdaki yorumlara göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız Nil'in yorumu doğrudur.
B) Yalnız Nur'un yorumu doğrudur.
C) Her iki yorum da doğrudur.
D) Her iki yorum da yanlıştır.

Cevap

3a + 4b cebirsel ifadesinde sayısal çarpan olan 3 ve 4 birer kat sayıdır.
Toplama sembolüyle ayrılan 3a ve 4b birer terimdir. O halde, her iki yorum da doğrudur.
Yanıt C

Örnek Soru

6.sinif-cebirsel-ifadeler-1
Yukarıda verilen tablolardan 6.sinif-cebirsel-ifadeler-2ve 6.sinif-cebirsel-ifadeler-3 sembollerinin yerine yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

6.sinif-cebirsel-ifadeler-4

Cevap

6.sinif-cebirsel-ifadeler-3sembolünün yerine yazılacak sayı 3a – 1 = 3.3 – 1 = 9 – 1 = 8'dir.
6.sinif-cebirsel-ifadeler-2sembolünün yerine yazılacak cebirsel ifade

x = 4 için 4 . 2 + 1 = 9
x = 5 için 5 . 2 + 1 = 11
x = 6 için 6 . 2 + 1 = 13
x = 7 için 7 . 2 + 1 = 15

eşitliklerinin sağladığı 2x+1”dir.

Yanıt C

Örnek Soru
6.sinif-cebirsel-ifadeler-5

“Bir depoda x litre su vardır. Depoya depodaki suyun 5 katının 6 litre fazlası kadar su konuyor.”
Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisi depoya konan su miktarını ifade eder?
6.sinif-cebirsel-ifadeler-6

 

Depoya, depodaki x litre suyun 5 katının 6 litre fazlası konduğundan depoya konan su miktarı 5x + 6 ile ifade edilir.
Yanıt D

Örnek Soru

6.sinif-cebirsel-ifadeler-7

Yukarıdaki küplerin oluşturduğu örüntünün kuralının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

6.sinif-cebirsel-ifadeler-8

Cevap

1. adım : 3.1 – 1 = 2
2. adım : 3.2 – 1 = 5
3. adım : 3.3 – 1 = 8
olduğundan bu örüntünün kuralının cebirsel ifadesi 3n–1'dir.
Yanıt A

Örnek Soru

 

6.sinif-cebirsel-ifadeler-9

Bir öğretmen ile 20 öğrencisi Topkapı Sarayı'nı gezmeye gidiyor. Sarayın giriş ücreti yukarıdaki tabelada verilmiştir.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi öğretmen ve öğrencilerin ödeyeceği toplam para miktarını ifade eder?

 

Depoya, depodaki x litre suyun 5 katının 6 litre fazlası konduğundan depoya konan su miktarı 5x + 6 ile ifade edilir.
Yanıt D

6.sinif-cebirsel-ifadeler-10
Cevap

Öğretmenin ödeyeceği para: 4 YTL Öğrencilerin ödeyeceği para: (2×20) YTL O halde, öğretmen ve öğrencilerin ödeyeceği toplam para: 4 + (2 x 20) YTL'dir.
Yanıt A

6.sinif-cebirsel-ifadeler-11

 

Yukarıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun cebirsel ifadeler yazılacaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6.sinif-cebirsel-ifadeler-12

Cevap

Toplamları 80 olan iki sayıdan bir m ise diğeri 80 – m'dir.
Tanesi 80 kr olan kalemlerin m tanesi 80m kr'dir. 80 dakika sürecek olan bir yolculuk m dakika daha fazla sürerse toplam yolculuk 80 + m dakika olur.
Yanıt C

Örnek Soru

Tanesi 4,50 TL'ye satın alınan tişörtlerin herbirinin üzerine 1,25 TL'ye yazı yazdırılıyor.
Bu tişörtlerin tanesi 9,50 TL'ye satıldığında, x tanesinden elde edilen kârı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) (4,50 – 1,25)x – 9,50x
B) 9,50x – 4,50x + 1,25x
C) (4,50 + 1,25)x – 9,50x
D) 9,50x – 4,50x – 1,25x
2009 SBS

Bir tişört 4,50 TL'ye satın alınırsa x tane tişört 4,50.x TL'ye satın alınır. Bir tane tişört 1,25 TL'ye yazı yazdırılıyorsa x tane tişörte 1,25.x TL'ye yazı yazdırılır. Bir tane tişört 2,50 TL'ye satılırsa x tane tişört 9,50.x TL'ye satılır. O halde, elde edilen kâr
9,50x – 4,50x –1,25x olur.
Yanıt D

Örnek Soru

x = 7, y = 3 
olduğuna göre, 4x – 3y cebirsel ifadenin değeri kaçtır?
6.sinif-cebirsel-ifadeler-13

Cevap
x = 7 ve y = 3 için 4x – 3y = 4 . 7 – 3 . 3 = 28 – 9 = 19 olur.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)