sabit reklam
6.Sınıf Çokgenler

Herhangi üçü bir doğru üzerinde bulunmayan,
aynı düzlemdeki noktaların birleştirilmesi
ile oluşan kapalı şekillere
çokgen denir.
Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir.
Üç kenarlı çokgene üçgen,
dört kenarlı çokgene dörtgen, beş kenarlı
çokgene beşgen, altı kenarlı çokgene
altıgen denir.

6.sinif-cokgenler-1

 

Bir çokgenin dış bölgesi, üzerinde bulunduğu düzlemde, çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölgedir.
6.sinif-cokgenler-2

Çokgenler, köşesine gelen harşer ardışık olarak okunarak adlandırılır. ABCD dörtgeni veya DCBA dörtgeni gibi.
Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellik, çokgenlerin köşe, kenar ve açı sayıları arasındaki ilişkidir.
Üçgenin; 3 köşesi, 3 kenarı ve 3 açısı, dörtgenin; 4 köşesi, 4 kenarı ve 4 açısı vardır.
6.sinif-cokgenler-3

Aşağıdaki çokgenleri isimlendirelim.

6.sinif-cokgenler-4
Cevap
6.sinif-cokgenler-5

Örnek Soru
6.sinif-cokgenler-6

Yukarıdaki şekilde; kelebek, uğur böce-
ği ve tırtılın bulunduğu yerler aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

6.sinif-cokgenler-7

6.sinif-cokgenler-8
Örnek Soru
6.sinif-cokgenler-9

Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi çokgendir?
6.sinif-cokgenler-10

Cevap
6.sinif-cokgenler-11

6.sinif-cokgenler-12
Örnek Soru

Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir?
6.sinif-cokgenler-14
Cevap
6.sinif-cokgenler-16

Bütün kenarları doğru parçası ve üçü de kapalı şekil olduğundan çokgendirler.
6.sinif-cokgenler-17

Kenarları kendisini kestiğinden çokgen değildir.
Yanıt B

Örnek Soru
6.sinif-cokgenler-18
Yukarıda, birbirine komşu olan beş tarlanın krokisi çizilmiştir.

Bu tarlalardan hangileri arasındaki sınırlar kaldırılırsa, beşgen şeklinde yeni bir tarla oluşur?
6.sinif-cokgenler-19
6.sinif-cokgenler-20

 

 

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)