6.Sınıf Çokgenler

Herhangi üçü bir doğru üzerinde bulunmayan,
aynı düzlemdeki noktaların birleştirilmesi
ile oluşan kapalı şekillere
çokgen denir.
Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir.
Üç kenarlı çokgene ,
dört kenarlı çokgene dörtgen, beş kenarlı
çokgene beşgen, altı kenarlı çokgene
altıgen denir.

6.sinif-cokgenler-1

 

Bir çokgenin dış bölgesi, üzerinde bulunduğu düzlemde, çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölgedir.
6.sinif-cokgenler-2

Çokgenler, köşesine gelen harşer ardışık olarak okunarak adlandırılır. ABCD dörtgeni veya DCBA dörtgeni gibi.
Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellik, çokgenlerin köşe, kenar ve açı sayıları ındaki ilişkidir.
Üçgenin; 3 köşesi, 3 kenarı ve 3 açısı, dörtgenin; 4 köşesi, 4 kenarı ve 4 açısı vardır.
6.sinif-cokgenler-3

Aşağıdaki çokgenleri isimlendirelim.

6.sinif-cokgenler-4
Cevap
6.sinif-cokgenler-5

Örnek
6.sinif-cokgenler-6

Yukarıdaki şekilde; kelebek, uğur böce-
ği ve tırtılın bulunduğu yerler aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

6.sinif-cokgenler-7

6.sinif-cokgenler-8
Örnek Soru
6.sinif-cokgenler-9

Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi çokgendir?
6.sinif-cokgenler-10

Cevap
6.sinif-cokgenler-11

6.sinif-cokgenler-12
Örnek Soru

Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir?
6.sinif-cokgenler-14
Cevap
6.sinif-cokgenler-16

Bütün kenarları doğru parçası ve üçü de kapalı şekil olduğundan çokgendirler.
6.sinif-cokgenler-17

Kenarları kendisini kestiğinden çokgen değildir.
Yanıt B

Örnek Soru
6.sinif-cokgenler-18
Yukarıda, birbirine komşu olan beş tarlanın krokisi çizilmiştir.

Bu tarlalardan hangileri arasındaki sınırlar kaldırılırsa, beşgen şeklinde  bir tarla oluşur?
6.sinif-cokgenler-19
6.sinif-cokgenler-20

 

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)