6.Sınıf Eşlik ve Benzerlik

Eşlik

Aynı biçim ve büyüklükteki şekiller eştir. Eş şekiller6.sinif-eslik-ve-benzerlik-1  sembolü ile gösterilir. Eş şekillerin açıları ve kenarları birbirine eşittir.
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-2
Örnek Soru
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-3

Yukarıda verilen şekillerden kaç numaralı şekiller birbirine eştir?
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-4
Cevap
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-5

Şekillerin hem biçimleri hem de büyüklükleri aynı olduğundan 1 ve 4 numaralı şekiller eştir.
Yanıt B

Örnek Soru

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-6

Öğretmen, tahtaya yukarıdaki eş çokgenleri çizdiğinde bazı öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibi oluyor.
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-7

Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-8

Cevap

ABCD @ KLMN olduğundan karşılıklı açılar ve kenarların eş olması gerekir.
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-10

Örnek Soru

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-11

Yukarıda verilen şekle eş olan şekil aşağıdakilerden hangisidir?
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-12

Verilen şekle eş olan şekil aşağıdaki gibidir.

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-13
Örnek Soru

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-14

Yukarıda verilen şekle eş olan şekil aşağıdakilerden hangisidir?

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-15
Cevap

Aynı biçim ve büyüklükteki şekiller eş olduğundan verilen şekil ile aynı biçim ve büyüklükte olan şekil aşağıdaki gibidir.

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-16
Örnek Soru
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-17

Yukarıda verilen şekillerden kaç tanesi A üçgenine eş üçgendir?
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-20
Aynı biçim ve büyüklükteki şekiller eş olacağından 1, 2 ve 3 numaralı şekiller A şekline eştir. 4 numaralı şekil ise A şekline benzerdir.
Yanıt C

Örnek Soru
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-21

Yukarıda verilen şekillerden kaç numaralı şekiller birbirine eştir?
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-22

Cevap
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-23

 

Şekillerin hem biçimleri hem de büyüklükleri aynı olduğundan 1 ve 3 numaralı şekiller eştir.
Yanıt A

Örnek Soru

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-24

Yukarıda verilen şekillerden kaç numaralı şekiller birbirine eştir?
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-25

Cevap

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-26

Benzerlik

Aynı biçimde ancak farklı büyüklükte olan şekiller benzerdir. Benzer şekiller 6.sinif-eslik-ve-benzerlik-27 veya ~ sembolü ile gösterilir.
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-29

Aynı özel sınıfa ait olan çokgenler (üçgenlerle üçgenler, dikdörtgenlerle dörgenler,…) benzer olabilirler.

Örnek Soru
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-31

Yukarıda verilen şeklin benzeri aşağıdakilerden hangisidir?
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-32

 

Şeklin benzeri kenarlarının aynı oranda küçültülmesiyle elde edilir.

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-33

Yukarıdaki bilgi şemasında kaç numaralı bilgiler yanlış verilmiştir?

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-35

Cevap

Benzer çokgenlerin çevreleri kenarlarının oranı kadardır. (1 numaralı bilgi doğru) Benzer üçgenlerin alanları aynı değildir. (2 numaralı bilgi yanlış)Benzer çokgenlerin açılarının ölçüleri eşittir.
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-36

Örnek Soru

I. Her benzer şekiller aynı zamanda
eş şekillerdir.
II. Her eş şekiller aynı zamanda benzer
şekillerdir.
III. Benzer şekillerin karşılıklı kenarları
orantılıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Her eş şekiller aynı zamanda benzer şekillerdir. Ancak her benzer şekiller eş olmak zorunda değildir. (I yanlış, II doğru) benzer şekillerin karşılıklı kenarları orantılıdır. (III doğru) O halde II ve III doğrudur.
Yanıt B

Örnek Soru

Yukarıda verilen şemada 6.sinif-eslik-ve-benzerlik-39  sembollerinin yerine “Eş” ve “Benzer”  kelimeleri yazılacaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-40
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-42

 

Şekillerin biçimleri aynı, büyüklükleri farklı olduğundan benzer şekillerdir.
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-43

Şekillerin biçimleri ve büyüklükleri aynı
olduğundan eş şekillerdir.
Yanıt C

Örnek Soru

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-44

Yukarıdaki resimlerden hangisi ya da hangileri benzer şekillere örnek gösterilebilir?
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-45
Cevap

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-46

Yukarıdaki resimler benzer şekillere örnek gösterilebilir.
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-47

Yukarıdaki benzer şekillere örnek gösterilemez.
Yanıt C

Örnek Soru
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-48

Yukarıda verilen şeklin benzeri aşağıdakilerden hangisidir?
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-50

Cevap

 

Biçimleri aynı büyüklükleri farklı şekiller benzer olduğundan verilen şeklin benzeri aşağıdaki gibidir.

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-51
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-52

Örnek Soru

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-53

Yukarıdaki şekilde verilen benzer düzgün altıgenlerle ile ilgili Efe ve Can'ın yorumları aşağıdaki gibidir.

 

Buna göre, Efe ve Can'ın yorumları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Her iki da yanlıştır.
B) Her iki yorum da doğrudur.
C) Yalnız Efe'nin yorumu doğrudur.
D) Yalnız Can'ın yorumu doğrudur.

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-55

PR, EF'nin üç katıdır. LM, BC'nin üç katıdır. O halde Efe ve Can'ın yorumları doğrudur.
Yanıt B

Örnek Soru

Yukarıda verilen resimlerdeki şekiller ile ilgili soru cevap şeması aşağıda verilmiştir.
6.sinif-eslik-ve-benzerlik-57

Şemadaki sorular evet ve hayır olarak cevaplanacağına göre ve sembolerinin yerlerine gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

6.sinif-eslik-ve-benzerlik-58

1. resimdeki şekiller benzerdir. (Evet)
2. resimdeki şekiller benzer değildir.(Hayır)
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)